دوچرخه سوار البرزی مدال نقره مسابقات آسیایی را کسب کرد

محمد گنج خانلو، صاحب مدال نقره استقامت جاده در مسابقات قهرمانی آسیا در رده امید شد.
تیم ملی دوچرخه سواری استقامت و نیمه استقامت کشورمان متشکل از 15ورزشکار مرد و زن زن برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا جاده شرکت کرده است.
گنج خانلو پیش از این موفق به کسب مدال برنز استقامت در رده سنی امیدهای آسیا سال های 2016 و 2017 شده بود.
این مسابقات از 18 تا 22 بهمن ماه در شهر نای پای تای میانمار برگزار شد.