مربی اکسین البرز:

هدفی جز قهرمانی نداریم

  • یکشنبه, 15 بهمن 1396 15:32

علی خسروی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه دیدارهای نیم فصل دوم از دیدارهای نیم فصل اول سخت تر است اظهار داشت: یکی از سخت ترین بازی های فصل مان را پشت سر گذاشتیم، برق تیم خوبی است اما ما در نیمه اول سردرگم بودیم با صحبت هایی که در بین دو نیمه سرمربی تیم با بازیکنان انجام داد و راه گلزنی به برق را به آنها گوشزد کردیم، توانستیم از همان راه به گل برتری برسیم.
وی در خصوص برتری های خفیف اکسین درچند دیداراخیر بیان داشت : در نیم فصل دوم بازی ها خیلی سخت است و تیمی نمی خواهد امتیازی را از دست دهد، تعدادی از تیم ها برای جلوگیری از سقوط و تعدادی هم برای صعود و قهرمانی می جنگند و به همین دلیل بازی ها سخت می شوند و تیمی در این دیدارهای سخت برنده است که بتواند از موقعیت های بدست آمده نهایت استفاده را ببرد .
خسروی با بیان اینکه در چند دیدار اخیر، اکسین در موقعیت سازی عملکرد خوبی نداشتند اظهار داشت : یکی از عوامل، بسته بازی کردن حریفان در مقابل تیم ما است اما شخصیت تیم ما در مرحله اول برای گل نخوردن است ،
از نظر تعداد گل خورده شرایط خوبی داریم و به همین سبک برای قهرمانی و صعود به لیگ برتر خواهیم جنگید.