دکتر نظری:

بانوان سهم مهمی در ورزش استان البرز دارند

  • سه شنبه, 22 اسفند 1396 07:45

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در نشست مشترک نواب رؤسای هیئتهای ورزشی البرز، بانوان را دارای سهم مهمی در ورزش استان البرز ارزیابی کرد.

  دکتر نظری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز باحضور در نشست مشترک نواب رؤسای هیئتهای ورزشی البرز گفت: درصد پر رنگی از موفقیت ها و کسب افتخارات ورزشی در استان البرز حاصل تلاش و افتخار آفرینی بانوان است.
 
وی ادامه داد: بدون تردید با اعتماد بنفس، توان و ظرفیت بانوان البرزی که روندی صعودی و رو به رشد دارد، این موفقیت ها به مراحل بسیار بالاتری خواهد رسید.
 
دکتر نظری با بیان این که "استانداری البرز از توسعه ورزش بانوان حمایت می کند" اظهار کرد: در استانداری البرز مشغول برنامه ریزی و پیگیری طرحی هستیم که طی آن از توسعه و پیشرفت ورزش بانوان حمایت بیشتری صورت خواهد گرفت.
 
امور بانوان و خانواده استانداری البرز در پایان تصریح کرد: بانوان سهم مهمی در ورزش استان البرز دارند و انتظار داریم با تلاش مضاعف و خود باوری به سرآمد کشور در این عرصه تبدیل شویم.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز