پیش بینی بارش برف و باران طی 2 روز آینده البرز

  • شنبه, 05 اسفند 1396 06:13

منصور رحمانیان روز شنبه  اظهار داشت: بررسی آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی حاکی از فعالیت تناوبی فروبآر شمالی و به تدریج همراهی آن با کم ارتفاع سطوح میانی در منطقه البرز مرکزی است.
وی ادامه داد: پیامداین وضعیت آسمانی، نیمه ابری تا ابری و مه آلود، رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات بارش باران و برف خواهد بود.
این مسئول آسمان امروزالبرز را،نیمه ابری تا ابری، بعضی ساعات همراه با بارندگی و رعد و برق ، وزش باد، ارتفاعات بارش برف و باران، فردا یکشنبه نیمه ابری تا ابری ، رگبار و رعد و برق ، وزش باد ، ارتفاعات بارش برف و باران ، به تدریج کاهش ناپایداری اعلام کرد.
وی بیان داشت: آسمان البرز پس فردا دوشنبه،صاف تا قسمتی ابری عصر تمام ابری رگبارو رعد و برق، وزش بادخواهد بود.
رحمانیان کمترین و بیشترین دمای هوای امروز البرز را بین 5 تا 13 درجه بالای صفر اعلام کرد وگفت: کمترین وبیشترین دمای هوای این استان طی2 روز آینده بین 1 تا 11درجه بالای صفر خواهد بود.