وزش باد و بارش خفیف در البرز

  • چهارشنبه, 02 اسفند 1396 17:10

منصور رحمانیان صبح پنجشنبه اظهار داشت: بررسی آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه است که پیامد آن آسمانی صاف تا قسمتی ابری و نیز در مرکز و نیمه جنوبی استان وزش باد گاهی شدید دور از انتظار نیست.
وی آسمان البرز را امروز پنجشنبه،ابری و مه آلود بعضی نقاط استان بارش خفیف و پراکنده ، وزش باد، پس فردا جمعه ابری و مه آلود بعضی نقاط استان بارش خفیف و پراکنده ، وزش بادپیش بینی کرد.
وی با اشاره به اینکه هوای البرزبه لحاظ کیفی امروز چهارشنبه سالم بود، بیان داشت: امروز و فردا جمعه هوای البرز در وضعیت سالم قرار دارد.