مدیر عامل توزیع برق استان:

البرز دارای بالاترین رشد مصرف برق در کشور

  • چهارشنبه, 02 اسفند 1396 17:02

مدیر عامل توزیع برق استان البرز گفت: اکنون به یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار مشترک در استان البرز خدمات رسانی می شود و این تعداد روز به روز درحال افزایش است.

اسکندری افزود: اکنون بیشترین رشد مصرف را در کشور داریم که نزدیک به 8درصد است یعنی سالیانه8درصد رشد ما افزایش دارد و باید تاسیسات ما نیز افزایش یابد.
وی در ادامه اضافه کرد: در استان البرز انرژیاز ابتدای سال تاکنون 5 ممیز 9 دهم میلیارد کیلووات ساعت مصرف شده است.

اسکندری گفت: استان البرز 42 درصد از انرژی برای ارزش افزوده درجامعه مصرف شده است.
وی ادامه داد: در سال 97 باید  روی مصارفمتمرکز شویم و آنها را بهینه کنیم و انرژی برق باید برای افزایش تولید استفاده شود.

وی افزود: حوزه مصرف نیازمند مطالعه دقیق است و میانگین مصرف هر خانوار در ایران از میانگین مصرف دنیا خیلی بالاتر است و باید در این زمینه فرهنگسازی شود.
وی ادامه داد: در حوزه میزان تلفات بسیار بالا بودیم که حدود 20 درصد بود و امروز با همراهی مردم این عدد به 12 درصد رسیده است.
مدیر عامل توزیع برق استان البرز در ادامه با اشاره به وصول بهای انرژی مصرفی گفت: امروز 95 درصد از انرژی فروخته شده سال 96 را گرفته ایم در حالی که بخشی از فروش انرژی مصرفی 95 باقی مانده است.
اسکندری با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند نیز گفت: نصب کنتورهای هوشمند در استان آغاز شده و در این شرایط نیاز به حضور ماموران برق در درب منازل نیست و میزان مصرف و کنترل آن از راه دور است.
اسکندری ادامه داد: در حوزه های درخواست انشعاب و تغییر نام مشخصات امروزه بستر مکانیزه ایجاد شده است.
وی افزود:در حوزه تحقیقات نیز البرز یکی از شرکتهای برتر کشور به عنوان چهارمین سال متوالی برتر شناخته شده است.