دستگیری اعضای باند جاعلان اسناد بانکی درالبرز

  • چهارشنبه, 02 اسفند 1396 16:50

سردار عباسعلی محمدیان روز چهارشنبه افزود: درطی تماس کارمند یکی ازشعب بانک های شهرستان کرج مبنی برمشکوک بودن فردی برای دریافت اطلاعات شخصی مشتری های دیگر موضوع به صورت ویژه دردستورکار پلیس قرارگرفت.
وی اضافه کرد: با پیگیری های پلیس مشخص شدکه اعضای این باند پس شناسایی افراد با موجودی حساب بانکی وتراکنش بالا اقدام به جعل مدارک فردی فرد مورد نظر و اسناد قضایی به بانک های مراجعه و درخواست موجودی افراد مورد نظررا داشتند.
محمدیان گفت: این فرد با حضور دریک ازشعب بانک ها قصد دریافت حساب یکی مشتریان پرتراکنش را داشت که با اقدام به موقع کارمند بانک وی دستگیرشد.
وی خاطرنشان کرد که با دستگیری این فرد یک نفر دیگرنیز دستگیر و دراعترافات خود به مشارکت 2نفر دیگر نیز اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی البرز گفت: درتحقیقات برای دستگیری دو نفر دیگر ازاعضای این باند نیز مشخص شد که این دونفر با جعل اسناد یکی دیگر ازمشتریان 400 میلیاردریال تخلیه و درحال خروج ازبانک هستند که سریعا دستگیر شدند.
وی افزود: اعضای باند 4نفره اسناد بانکی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.