ترافیک سنگین درآزاد راه تهران -کرج- قزوین

عباس صفری اظهارداشت:آزاد راه تهران ـ کرج در محدوده گرمدره تا پل فردیس دارای بار ترافیکی سنگین است.
وی ادامه داد: همچنین خط شمالی و جنوبی آزاد راه کرج ـ قزوین در محدوده پل فردیس تا مهرویلا و پل مهرشهر تا پل فردیس دارای ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
این مسئول خاطر نشان کرد: اکنون ترافیک در جاده کرج- چالوس عادی گزارش می شود.
استان البرز دارای یکهزارو 450 کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است، 18 درصد ترافیک راه های کشور در البرز است.

ایرنا