دادستان کرج:

اطاله دادرسی یکی از مهم ترین مشکلات است

  • چهارشنبه, 03 آبان 1396 04:16

حاجی رضا شاکرمی روز چهارشنبه در همایش روز کارشناس رسمی دادگستری در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج، افزود: طولانی شدن روند بررسی پرونده ها سبب ایجاد نارضایتی هایی شده که یکی از دلایل این اطاله دادرسی ها، پیچیدگی پرونده ها است.
وی اضافه کرد:با توجه به اینکه میزان پرونده هایی که به قضات ارایه می شود، بسیار زیاد است، نیاز است تا کارشناسان به کمک قاضی آمده وبا ارایه نظرات کارشناسی خود در مدت زمانی که از سوی قاضی بیان شده از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
شاکرمی گفت: نظرات کارشناسان در صورتی که صریح، واضح و شفاف باشد و در زمان تعیین شده از سوی قضات ارایه شودمی تواند در جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده ها سهم به سزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بیش از 60درصد پرونده ها به خصوص پرونده های حقوقی کارشناسان دخیل اند، اظهار داشت: نظرات کارشناسان راهگشایی برای قضات و همانند چراغ راهی برای دستگاه قضا هستند و قضات با استفاده از نظرات کارشناسان می توانند رای قاطع بدهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز افزود:اگر رای کارشناسان جامع و کامل نباشد ممکن است قاضی را به اشتباه بیاندازد به همین دلیل انتظار ما از کارشناسان این است که با دقت و به صورت فنی عمل کنند.
شاکرمی با اشاره به اینکه اظهار نظر دقیق و موشکافانه کارشناسان برای دستگاه قضایی بسیار مهم است، خاطر نشان کرد:برخی رشته ها وتخصص های جدید ایجاد شده اند که نیاز است تا کانون کارشناسان به گسترش این رشته های جدید نیز توجه کند.
شاکرمی در ادامه خواستار شفاف سازی دستمزدهای کارشناسی و اطلاع رسانی به مردم شد و گفت:برای کمک به افراد بی بضاعت در امور کارشناسی، انتظار ما از کانون کارشناسان رسمی دادگستری این است که اقداماتی انجام دهد.