طوطی سخنگو راز ارتباط پنهانی مرد با خدمتکار زن را لو داد!

  • دوشنبه, 18 تیر 1397 09:02
طوطی سخنگو که شاهد روابط عاشقانه مرد خانه با خدمتکارش بود، راز او را فاش کرد.
 
به گزارش پیام آشنا به نقل از رکنا،کاسکو سخنگو برای مرد پولدار دردسر ساز شد.
 
این پرنده سخنگو که شاهد رابطه جنسی مرد جوان با زن خدمتکار روسی بود سرانجام کل ماجرا را برای خانم خانه شرح داد.
 
این طوطی، راز خیانت مردی به همسرش را فاش کرد و زندگی این زوج کویتی را در آستانه فروپاشی قرار داد.
 
این طوطی با بیان کلماتی عاشقانه سرانجام ماجرای خیانت مرد کویتی ثروتمند به همسرش و رابطه او با یکی ازخدمتکاران خانه‌اش را فاش کرد.
 
به‌ دنبال افشای این راز، همسرمرد خیانتکار با مراجعه به پلیس ازشوهرش به اتهام خیانت شکایت کرد. شاکی به پلیس گفت: مدت زیادی بود که به همسرم شک کرده بودم تا اینکه با کمک طوطی سخنگو به خیانت شوهرم یقین کردم و یک روز مچ همسرم را گرفتم در حال عشقبازی با زن خدمتکار روسی گرفتم.