راهکارهای تعیین تکلیف بیمارستان امام خمینی(ره)کرج بررسی شد

  • یکشنبه, 03 تیر 1397 11:08

استاندار البرز روز یکشنبه برای تعیین تکلیف بیمارستان امام خمینی (ره) کرج در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور یافت و در دیدار با معاون وزیر این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی برای تعیین تکلیف بیمارستان امام خمینی (ره) کرج با سید علی صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت و نماینده تام الاختیار وزیر در حوزه حل موانع این بیمارستان و پیرو پیگیری های قبلی، دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشست چند راهکار مطرح و درباره آنها تبادل نظر شد تا در نهایت با بررسی بیشتر نتیجه نهایی اعلام شود.
پروانه بهره برداری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج به نام سازمان پزشکی شفا است و هر گونه مسئولیت این کار براساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به آن سازمان بوده و تاکنون این پروانه تغییر نام نداشته است.
در این نشست مقرر شد، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران که سهمی از این بیمارستان دارد، راهکارهای مطرح شده را به استحضار مقام مافوق خود رسانده و نتیجه را اعلام کند.