کاهش سه و سه دهم درصدی نرخ بیکاری در البرز

  • پنج شنبه, 03 اسفند 1396 08:02

نجفی در  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز و جلسه تسهیل و رفع موانع در استانداری گفت: تعهد البرز برای ایجاد اشتغال ۳۳هزار فرصت شغلی بود که تا امروز ۴۵ هزار شغل ایجاد شده است.

وی افزود: با کاهش این میزان نرخ بیکاری ، استان موفقی در کشور بودیم.

استاندار البرز گفت : با فرصت های شغلی جدید رتبه بیکاری البرز از وضعیت بد به وضعیت خوب تبدیل شده است.

در این جلسه عملکرد دستگاههای اجرایی استان بررسی شد و استاندار البرز قول داد با مدیران کم کار برخورد کند.