521 میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهوری تا کنون تخصیص یافته است

محمدعلی نجفی در جلسه پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری به البرز که بعد از ظهر سه شنبه برگزار شد افزود: تمامی مسئولانی که دور این میز نشسته اند در مقابل مردم البرز مدیون و مسئول هستند تا رفاه و آسایش ایجاد کنند.
وی ادامه داد: سفر های استانی رییس جمهوری در دولت یازدهم سیاست بزرگ دولت برای جبران کاستی ها بود که این امر برای البرز بیش از سایر استان ها اثربخش بود.
نجفی با بیان اینکه مباحث فنی نباید خدشه ای در روند کار پروژه ها ایجاد کند، گفت: اجازه بازگشت حتی یک ریال از اعتبارات مصوب سفر رییس جمهوری را نمی دهیم، بنابراین مدیران باید با اهتمام ویژه ای درصدد جذب اعتبارات باشند.