رسیدگی به حدود 120 اعتراض انتخابات پنجم شورای شهرها

  • دوشنبه, 20 شهریور 1396 03:59

محمد جواد کولیوند افزود: براساس ماده 56 قانون شوراها پس از اعلام صحت انتخابات ازسوی هیات های شهرستانی ، ظرف مدت زمان معین هیات های نظرات بررسی های لازم را دراین زمینه شروع می کنند .
وی ادامه داد: برای این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی 120اعتراض داشتیم که برخی رسیدگی و پاسخ داده شد و برخی نیز به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است .
کولیوند گفت: دردیوان عدالت اداری نیز به تناسب نوع اعتراض برخی رسیدگی یا رد شده و مابقی نیز در خواست اسناد و مدارک شده است .

ایرنا