19 طرح دستگاه های اجرایی البرز به پژوهش گذاشته شد

  • سه شنبه, 29 خرداد 1397 10:56

یحیی رمضانی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 96 با احیا و پویایی کارگروه آموزش و پژوهش استان البرز این طرح ها ازسوی 15 دستگاه اجرایی این استان ارائه شد.
وی ادامه داد: تا پایان سال جاری نیز 72 عنوان پژوهشی دیگر با رویکرد دانش بنیان بودن ، اقتصاد مقاومتی، رفع نیازهای ضروری استان، اشتغالزایی و متناسب با اسناد بالادستی سند آمایش سرزمین البرز
از 19 دستگاه اجرایی مشمول ماده 56 احصاء و در شورای برنامه ریزی استان مطرح می شود.
رمضانی گفت: وجود مراکز علمی و فناوری و تحقیقاتی در استان البرز بستری مناسب برای انجام پروژه های عمرانی و اقتصادی پژوهش محور است.