استاندار البرز:

نظام اداری باید هدفمند شود

  • یکشنبه, 20 خرداد 1397 09:20

استاندار البرز گفت: برای جلوگیری سرگردانی ارباب رجوع ، نظام اداری در دستگاه های اجرایی باید هدفمند شود.

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی روز یکشنبه در نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان البرز افزود: 11 بند در مصوبات حقوق شهروندی در بخش اداری لحاظ شده که میز خدمت از جمله آنها است.
وی گفت: مصوبات حقوق شهروندی بسیار مهم است و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت .
استاندار البرز اظهار داشت: پنجره واحد بخشی از میز خدمت است و در نظام اداری باید با شفاف سازی هرچه بیشتر در ارایه خدمات بهینه به مردم همت داشت.
وی خاطرنشان کرد: لازم است دستگا ه های اجرایی به وظایف خود در قبال مردم هرچه بیشتر عمل کنند.