کودکانی که در کوره‌ آجرپزی کار می‌کنند

  • چهارشنبه, 19 مهر 1396 04:48
 
کارگران کوره های آجر پزی مردمانی سخت کوش هستند که در میان خاک و آتش، دشواری های این حرفه را به جان خریده و مصالح ساخت و ساز بناها و برج های عظیم در کلان شهرها را تولید می کنند. در این میان کودکانشان همپای دیگر اعضای خانواده مشغول کار می شوند. آنها در فضای سخت و زیان آور کارگاه های آجر پزی، رویاهای خود را در میان خشت ها جست و جو می کنند. عکاس: وحید خادمی/ ایرنا
  • آخرین ویرایش در چهارشنبه, 19 مهر 1396 04:48
  • اندازه قلم