تصاویر/ آموزش تکاوری به دختران هندی

  • دوشنبه, 17 مهر 1396 18:31
دختران شمال شرقی هند در مرکز تمرینات پلیس دهلی در دهلی نو به تمرینات تکاوری مشغول هستند.

نیروی پلیس دهلی، چهل نفر از دختران شمال شرقی هند را در مرکز تمرینات پلیس در دهلی نو تعلیم می دهد. در ادامه عکس هایی از این تمرینات را مشاهده می کنید.
 
  • آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 مهر 1396 18:31
  • اندازه قلم