شب فرهنگی کردستان

شب فرهنگی کردستان شامگاه یکشنبه در برج میلاد تهران برگزار شد.