افتتاح مرکز جامع تصویربرداری و ارتقاء هتلینیگ

  • یکشنبه, 05 شهریور 1396 07:54

مرکز جامع تصویربرداری و ارتقاء هتلینیگ بیمارستان فوق تخصصی البرز روز یکشنبه افتتاح شد.