افت ۵۴ درصدی درآمد دولت از واردات خودرو

  • چهارشنبه, 29 آذر 1396 15:01

گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میزان درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر واردات خودرو machine در هفت ماه امسال نشان می‌دهد دولت توانسته تنها سه هزار میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند. بر این اساس درآمدهای دولت از این بخش در هفت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۵/ ۵۴ درصدی داشته است.

نکته مهم دیگر اینکه درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو machine در هفت ماه سال‌جاری ۶/ ۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است. بر این اساس سهم درآمدهای دولت از محل واردات خودرو machine نسبت به سال گذشته نیز کاهش جدی داشته است؛ چراکه سهم دولت از درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو machine در هفت ماه سال گذشته به‌میزان ۳/ ۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی بوده است.

در این بین بررسی درآمدهای دولت از مالیات بر نقل‌و‌انتقال خودرو machine نشان می‌دهد دولت در این بخش نیز نتوانسته رقم پیش‌بینی شده را محقق کند؛ در حالی که دولت در هفت ماه سال‌جاری باید چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از نقل‌و‌انتقال خودرو machine درآمد کسب می‌کرد، تنها توانسته ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از این بخش درآمد حاصل کند. از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۳ درصدی داشته است.

در این بین بررسی درآمدها از مالیات شماره‌گذاری خودرو machine نیز نشان می‌دهد که دولت توانسته درآمدهای مصوب خود از این محل را محقق کند؛ براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه مصوب امسال دولت در هفت ماه امسال باید درآمد ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از محل شماره‌گذاری خودرو machine کسب می‌کرد که ۵ درصد بیش از آنچه در لایحه بودجه برای این مدت مدنظر بود، محقق شده است.

در این بین مقایسه درآمدهای مالیاتی شماره‌گذاری خودرو machine در هفت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش بیش از ۹/ ۱۸ درصدی دارد.

دنیای اقتصاد