رسولی انتقاد کرد

تحقق تنها 14 درصد از بودجه 96 شهرداری کرج در شش ماهه اول

  • چهارشنبه, 19 مهر 1396 04:41

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای اسلامی شهر کرج از وضعیت تحقق بودجه 96 شهرداری کرج انتقاد کرد و گفت: تنها 14 درصد از بودجه 96 شهرداری کرج در شش ماهه اول سال جاری محقق شده است که این موضوع باید رسیدگی شود.

  اصلاح بودجه و کاهش درآمد شهرداری کرج، موضوعی بود که اعضای شورای اسلامی شهر کرج با توجه به ارسال اصلاحیه های متعدد و جابه جایی بودجه از سوی شهرداری، طی لایحه دو فوریتی خواستار اصلاح آن شدند.

بر اساس این طرح که از سوی اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه علنی و با حضور شهردار مطرح شد، وکلای مردم خواستار تنظیم و ارسال اصلاحیه تا یک ماه آینده شدند تا بدین صورت از ارسال درخواستِ جابه جایی در ردیف های اعتباری به صورت موردی، جلوگیری شود.
احد رسولی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای اسلامی شهر کرج در این رابطه بیان داشت: با توجه به اینکه تنها 14 درصد از بودجه 96 شهرداری کرج در شش ماهه اول سال جاری محقق شده است و همچنین انحراف معیار شدید بودجۀ محقق، نسبت به بودجۀ پیش بینی شده وجود دارد اعضای شورای شهر خواستار اصلاح بودجه در قالب متمم از سوی شهرداری کرج می باشند.
وی با بیان اینکه بودجه کنونی بر اساس واقعیت های درآمد و هزینه های شهرداری تدوین نشده است، گفت: با توجه به سیاست های پیش بینی شده و برنامه هایی که شورای شهر کرج در دستور کار خود قرار داده است، لازم است شهرداری کرج با در نظر گرفتن انظباط مالی، نسبت به تجدید نظر در بودجه 96 و اعمال اصلاحیه در قالب متمم، اقدام نماید.