بافت‌های فرسوده کرج بر روی گسل‌های قوی قرار دارد

  • سه شنبه, 19 تیر 1397 08:57

محمدرضا احمدی‌نژاد در کارگروه بازآفرینی شهری استان البرز اظهار کرد: 785 هکتار از اراضی شهر کرج در حوزه بافت فرسوده است.
سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه 4 درصد مساحت کرج جزو بافت فرسوده شهری است، افزود: کرج رتبه هشتم کلانشهرهای کشور درباره تعداد بافت فرسوده را دارد.
احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در منطقه مصباح کرج سه هزار و 200 متر مربع در قالب 85 واحد مسکونی برای بازآفرینی شهری در اولویت است، گفت: برای این واحدهای مسکونی پروانه صدور ساخت ارائه شده و 41 ملک ریزدانه مورد بهسازی قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در محدوده اسلام‌آباد کرج نیز 5 بلوک با 8 هزار متر مربع در حال واگذاری تملک برای بهسازی بازآفرینی است که رینگ 35 متری اسلام‌آباد با مبلغ 8 میلیارد تومان در حال اجرا است.
سرپرست شهرداری کرج با بیان اینکه دفاتر تسهیلگر برای صدور مجوز بهسازی راه‌اندازی شد، تصریح کرد: دولت از سال 95 در حدود 6 میلیارد تومان برای صدور پروانه به شهرداری کرج بدهکار است.