با دستور قضایی انجام شد؛

پلمپ اصناف غیر مجاز منطقه یک شهرداری کرج

  • پنج شنبه, 07 تیر 1397 09:42

به گزارش ایلنا، هژیر خلیلی درباره اقدامات اخیر این حوزه طی چند روز گذشته اظهار داشت: با دستور مقامات قضایی استان البرز و همکاری شهرداری کرج، خدمات‌شهری منطقه یک نسبت به پلمب مشاغل غیرمجاز که موجب آسیب‌رسانی‌های مختلف در سطح منطقه بودند اقدام کرده است.

وی افزود: با توجه به شکایات عدیده‌ای که از حیث وجود این مشاغل مزاحم رو به فزونی رفته و همین امر موجب مشکلات فراوانی برای شهروندان فراهم آورده که با شکایاتی فراوانی هم همراه بوده است. در همین راستا خدمات‌شهری منطقه یک با هماهنگی معاون دادستانی استان البرز چندین دست از این مشاغل را در نقاط مختلف منطقه یک پلمب کرده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک نیز اقداماتی از این دست مجدد صورت خواهد گرفت .