مرکز دفن پسماند صنعتی در البرز راه اندازی می شود

  • سه شنبه, 22 خرداد 1397 07:29

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: راه اندازی مرکز دفن و مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در 30 هکتاراراضی این استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، خسرو ارتقایی روز سه شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان البرز افزود: از آنجا که مدیریت پسماند با چالش جدی مواجه است براین اساس برنامه جدیدی در دستور کار است .
وی ادامه داد: جمع آوری و دفن بهداشتی زباله های شهری از مهمترین مسائل و مشکلات شهرها است که دولت نیز با اهتمام به این موضوع طرح ساماندهی و تجمیع سایت های زباله را در دستور کار مدیریت شهری قرار داده است.
وی افزود: دولت سیاست‌گذاری جدی را برای مدیریت پسماندها به عنوان یک اولویت در مدیریت‌شهری و مناطق روستایی در دستور دارد.
ارتقایی گفت: براین اساس، باید اقدامات اساسی از طریق مطالعات راهبردی و انتخاب سرمایه گذار خصوصی در مدیریت پسماندها مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: در خصوص پسماندهای الکترونیکی و پزشکی این استان نیز تصمیم گیری شده و قرار است طی مکاتبه ای با شرکت شهرک های صنعتی برای پیگیری بازیافت صنایع اقدامات لازم انجام شود.
دراین نشست برنامه زمانبندی انجام مطالعات راهبردی و انتخاب سرمایه گذار در مرکز دفن حلقه دره (برای حدود یکهزار تن در روز) ارائه شد و مقرر شد اقدامات معطل مانده سازمان پسماند در فرصت باقی مانده اقدام شود.
همچنین در نشست کارگروه مدیریت پسماند البرز در خصوص اجرای پروژه استحصال گاز و بازچرخانی شیرابه، ایجاد کمربند فضای سبز و جنگلکاری در مرکز دفن حلقه دره، تصمیم برای جانمایی تاسیسات مورد نیاز طرح ساماندهی مرکز دفن حلقه دره در 20 هکتار اراضی مربوطه در قالب طرح توسعه تصمیماتی اتخاذ شد.