49 واحد صنفی نانوایی متخلف درالبرز جریمه شدند

  • دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 02:59

مدیر بازرسی و نظارت اصناف البرز گفت: در اجرای طرح ویژه نظارت بر فعالیت نانوایی های این استان، پرونده 49 واحد مختلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

رمضان رستمی روز دوشنبه افزود: در اجرای این طرح تیم های تخصصی بازرسی درتمام ساعات روز بویژه در وقت افطار، با مراجعه به نانوایی ها قیمت، کیفیت ، دستورالعمل های بهداشتی و وزن نان را بررسی می کنند.
وی اضافه کرد: از زمان اجرای طرح نظارتی تاکنون بیش از90 واحد نانوایی درشهرستان کرج بازرسی شده که این تعداد مختلف شناخته شدند.
رستمی افزود: عمده تخلفات این واحدها کم فروشی، عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی بوده است.
وی با اشاره به اینکه نان به عنوان یکی از محصولات راهبردی و بسیار حساس، نقش مهمی در سبد و اقتصاد خانوار و جامعه دارد، افزود: در اجرای این طرح به طور قاطع با متخلفان این حوزه برخورد قانونی لازم انجام می شود .
وی تاکید کردکه شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی در عرضه نان، مراتب را به شماره تلفن های 5 – 32218154 جهت رسیدگی اعلام کنند.
اکنون حدود 2هزار نانوایی دراستان البرز فعالیت می کنند.

ایرنا