سوال از شهردار کرج با ۹ امضا در شورای شهر قرائت شد

  • یکشنبه, 17 دی 1396 08:24

طرح سوال از شهردار کرج با ۹ امضا در شورای شهر کرج قرائت شد.

 در متن این نامه آمده است:

احتراما براساس ماده ۷۸ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهر بند ۱ و ۲ صورت جلسه سی ام و تذکر قانونی مطروحه در جلسه یاد شده

شهردار محترم به موارد ذیل پاسخ شفاف و مستند خود را ظرف مدت قانونی ارائه نمایند

۱- علت عدم اجرایی مصوبه بند ۱ جلسه سی ام در خصوص آقای عباس محسنی و دلایل صدور ابلاغ تصدی رسمی قبل از کسب محوز لازم و مبادرت نامبرده به ارائه دستورات تعهدآور و رسمی شهرداری

۲- توضیح به دلایل عدم اجرایی مصوبه بند ۲ جلسه سی ام در خصوص آقای مراد کردی و علت صدور ابلاغ رسمی قبل از انجام مراحل قانونی اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر و مبادرت نامبرده به امضا اسناد تعهدآور مالی(از قبیل قراردادها، دستور هزینه ، چک و …)

۳- عدم پاسخگویی در موعد مقرر در خصوص تذکرات قانونی دوازده نفر از اعضای شورای شهر که در جلسه سی ام قرائت گردید

 

ایسنا