اجرای طرح استقبال از بهار در هفته های پایانی سال

  • جمعه, 15 دی 1396 14:49

قائم مقام شهردار کرج از اجرای طرح استقبال از بهار در هفته های پایانی سال در مناطق ۱۰ گانه کرج خبر داد.

مهندس محمد کریم شفیعی قائم مقام شهردار کرج اظهار داشت: مناطق باید عملکرد بسیار خوبی داشته باشند چراکه مردم فرایند گرا نسیتند بلکه نتیجه گرا هستند و نتیجه عمل برای آنها مهم است.

 

قائم مقام شهردار کرج با تاکید بر پرداخت به موقع حقوق رانندگان استیجاری، گفت: نظارت بر تخلیه پسماند به طور جدی در مناطق ۱۰ گانه انجام شود.

 

وی افزود: فعالیت سازمانها، معاونت ها و مناطق در طرح “بهبود نگهداشت شهری” ارزیابی می شود و در پایان مورد تقدیر قرار میگیرند.

 

قائم مقام شهردار کرج خاطرنشان کرد: سه هفته آتی طرح “بهبود نگهداشت شهری” به پایان می رسد و طرح استقبال از بهار جمعه ها به اجرا در می آید.

 

وی ادامه داد: سه منطقه، سازمان و معاونت برتر در طرح جهادی”بهبود نگهداشت شهری” مورد تقدیر قرار میگیرند و برنامه های برای آنها برگزار می شود.