نخستین مناسب سازی روستایی برای معلولین در اشتهارد

  • دوشنبه, 20 شهریور 1396 03:35

مهدی فلاح نژاد رئیس بهزیستی شهرستان اشتهارد بیان داشت: اولین روستای کشور واقع در شهرستان اشتهارد با نظارت اداره بهزیستی و اجرای فرمانداری شهرستان اشتهارد طبق تصمیمات متخذه تابستان ۹۶ در کمیته تخصصی برای معلولین مناسب سازی گردید.


وی با اشاره به اینکه روستای ایپک ۸۰۰ نفر جمعیت و ۲۳۰ خانوار دارد، اظهار داشت: با تصمیمات متخذه در دومین کمیته تخصصی مناسب سازی بهزیستی شهرستان اشتهارد و نظارت این اداره و اجرای عملیاتی فرمانداری این شهرستان و همکاری دهیاری این روستا توانست اولین روستایی باشد که مناسب سازی معلولین را انجام داده و به این مهم دست یابد.


رئیس بهزیستی شهرستان اشتهارد افزود: تعریف جدید سازمان جهانی بهداشت از معلولیت مبنی بر این موضوع می باشد که نانوانی فرد را تنها وابسته به شرایط جسمی او نمی دانند و آن رابه شرایط محیطی نیز مربوط می کند.

 

مهدی فلاح نژاد خاطرنشان کرد: معلولیت یک پدیده زیستی، اجتماعی و واقعیتی است که ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و سالمندان و افراد دارای محدودیت های جسمی حرکتی و برنامه ریزی برای آن یکی از ضروریات هر جامعه ای بخصوص جامعه ما می باشد.


وی خواستار مناسب سازی شهری و روستایی، بازگرداندن معلولان و جانبازان را به جامعه شد و ادامه داد: مناسب سازی یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و تسهیل دسترسی برای همه که خوشبختانه این مهم در روستای ایپک شهرستان اشتهارد با نظارت اداره بهزیستی و همکاری دهیاری بخش مربوط ممکن گردید.


رئیس بهزیستی شهرستان اشتهارد بار روانی حاصله از عدم ارتباط با جامعه را نتیجه عدم اعتماد به نفس در میان قشر کم توان دانست و تصریح کرد: معلولیت محدودیت نبوده و مناسب سازی معابر عمومی شهری و روستایی و ادارات یکی از وظایف اصلی و اساس همه دستگاه های دولتی می باشد.