اعضای شورای شهرکرج برای مسئولان استان نامه نوشتند

  • دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 08:45

بدنبال تاخیر در برگزاری جلسه رسمی شورا برای انتخاب شهردار کلانشهر کرج که در نوع خود تخلف محسوب می شود؛ جمعی از اعضای شورای شهر کرج در نامه ای که به امضای آنها رسیده است؛ از به فرماندار کرج خواستار پیگیری این تخلف شدند.

در بخشی از متن این نامه که خطاب به فرماندار کرج نوشته شده آمده است:

با عنایت به اعلام ریاست محترم شورا  در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورا، مبنی بر ادامه جلسه بررسی انتخاب شهردار در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، آقایان محمدی، خستو، خلیلی اردکانی،مهدوی، زارع،حاجی قاسمی، رسولی و سلیم نژاد، در جلسه فوق العاده حضور یافتند، متاسفانه رییس و نایب رییس در جلسه حضور نداشته و منجر به تشکیل نشدن آن گردید؛ مراتب جهت استحضار و پیگیری قانونی تقدیم حضور می گردد. فرم

برنا