توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج صورت گرفت:

اجرای هنرهای محیطی بافت در سطح شهرکرج

  • سه شنبه, 22 اسفند 1396 07:41

منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، هنر محیطی، هنری است با گرایش های مختلف که سعی دارد ، با نگرشی نو به رابطه انسان با طبیعت بپردازد و راهکارهایی جدید برای همزیستی با محیط اطراف باشد.

چشم ما عادت کرده البسه را همواره بر تن انسانی در حالت فیگور رئال مشاهده کنیم. در این المان اما شاهد بافت هایی هستیم که با اشکال سنتی شیوه بیانی متفاوت و جذابی را به مخاطبان نشان می‌دهد.

معمولا فضا‌های عمومی در شهرها خاکستری و بی‌روح هستند و برای مردمی که در بین دغدغه‌ها و مشکلات روزمره زندگی، ترافیک و شلوغی‌های شهر گم شده‌اند، این‌گونه فضاها معنا و مفهوم خاصی ندارند.

مجسمه‌ها و المان‌های شهری می‌توانند از لحاظ بصری ایست‌های کوتاهی برای شهروندان به وجود آورند و منجر به تغییر حال و هوای آنان شود.

آثار هنر شهری می‌توانند چشم و روح شهروندان را نوازش دهند و برای لحظه‌ای احساس فارغ شدن از مشکلات شهرنشینی را به‌وجود بیاورند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، دراین راستا اقدام به اجرای طرح هنر محیطی بافت در میدان استقلال و بلوار چمران کرده است.

این طرح ها به شکل بافت های سنتی در سطح شهر چشم های شهروندان را نوازش میدهند تا لحظه ای احساس لطافت را بر روح خود بنگارند

شهروند البرز