مودیان فردیس باپرداخت مالیات از بخشودگی برخوردارمی شوند

  • دوشنبه, 21 اسفند 1396 07:44

عادل نوفر روز دوشنبه افزود: کلیه صاحبان مشاغل و مودیان مستغلات در صورت پرداخت اصل مالیات از بخشودگی 100 درصد جرائم بهره مند خواهند شد.
وی اظهار داشت: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی تعامل بسیار خوبی با صاحبان صنایع و تولیدکنندها به عمل می آید و مودیان نیز در صورت پرداخت اصل مالیات از بخشودگی تا صد درصد برخودار خواهند شد.
نوفر گفت: اهمیت فرهنگ سازی مالیاتی در این است که درآمدهای مالیاتی، بهترین و سالم ترین منابع دولت ها محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه مالیات موجب کاهش فاصله طبقاتی در جامعه و پایداری اقتصاد کشور می شود، افزود: مالیات، مشارکت مردم در تامین هزینه های عمومی و به نوعی هزینه اجتماعی است که مردم به عنوان بهای استفاده از خدمات مناسب به دولت پرداخت می کنند.
وی بیان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اداره امور مالیاتی فردیس بالاترین تعامل را با صاحبان صنایع و مشاغل داشته است.
رییس اداره مالیات و دارایی شهرستان فردیس گفت: برای ارائه خدمات رسانی مطلوب به صاحبان صنایع و مردم ساختمان این اداره خریداری شده در حال تکمیل و تجهیز می باشد امیدوارم طی چند ماه آینده افتتاح شود.