شهر و شهروند

13 دی 1396
در این نشست مشکلاتی نظیر تعیین تکلیف حریم شهر گرمدره،… ادامه مطلب...
12 دی 1396
سید حسن افتخاریان از استقرار کامل ادارات مستقل در این… ادامه مطلب...
12 دی 1396
عزیز صدر نژاد با بیان اینکه نصب کاتالیست در تاکسی… ادامه مطلب...
09 دی 1396
ابوالقاسم پالیزگیر در کارگروه تخصصی اشتغال که صبح امروز در… ادامه مطلب...
09 دی 1396
اصغر نصیری در دومین نشست شهرداران کلانشهرهای کشور که در… ادامه مطلب...
08 دی 1396
یک عضو شورای شهر کرج در سخنانی تامل برانگیز به… ادامه مطلب...
08 دی 1396
حمد نبیونی روز جمعه در طرح بهبود و نگهداشت منطقه… ادامه مطلب...
06 دی 1396
منوچهر غفاری روز چهارشنبه افزود: باشگاه استقلال شهرک ١١٠،میدان عشاق،باشگاه… ادامه مطلب...
05 دی 1396
مهرعلی کلهر روز سه شنبه افزود: حمایت از خانواده های… ادامه مطلب...
03 دی 1396
 رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج با اشاره به اینکه… ادامه مطلب...