رئیس پارک علم و فناوری استان البرز گفت: تحقیقات و پژوهش های دانش بنیان برای تجاری سازی 20 گیاه دارویی دراین استان آغاز شده است.

عطاء الله ربانی روز شنبه افزود: به لیمو، بادرنجبویه، اسطوخودوس از جمله
گیاهان دارویی بوده که ازسوی پژوهشکده گیاهان دارویی پارک علم وفناوری در دست تجاری سازی
است.
وی ادامه داد: علاوه بر این گیاهان دارویی بحث تجاری سازی گل محمدی درنشست مشترک با مسئولان شهرستان اردکان استان یزد مطرح شد.
ربانی گفت: قرار است مسئولان شهرستان اردکان یزد با بررسی امکان ایجاد طرح پایلوت کشت گل محمدی و 10 گونه گیاهان دارویی دیگر دراین منطقه با هماهنگی منابع طبیعی و همکاری پارک علم وفناوری البرز بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت واحدهای ‌تولید عصاره گیاهان دارویی و آزمایشگاه آنالیز دستگاهی گیاهان دارویی، اتاق مرکز رشد، گلخانه های پارک علم و فناوری البرز از دیگر اقدامات موثری است که در بحث تجاری سازی مدنظر قرار گرفته است.
تعداد شرکت های دانش بنیان البرز از یک شرکت در سال 92 اکنون به 105 شرکت افزایش یافته است.

ایرنا