حفاظت محیط‌زیست شهرستان فردیس طی حرکتی فرهنگی اقدام به دعوت مردم برای حضور در چالش نه به زباله کردند.

گفتنی است در این برنامه کیسه‌های پارچه‌ای که جایگزین کیسه‌های پلاستیکی خواهند​ شد به مردم این شهرستان اهدا شد.

این برنامه باهدف اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و با حضور محیط یاران برگزار شد.

شایان‌ذکر است شعار این برنامه «نه به پلاستیک» بوده است ‌و باهدف پاکداشت طبیعت اجرایی می‌شود.

این برنامه از نخستین فلکه شهرستان فردیس آغاز شد و به سمت سایر فلکه‌های اصلی شهر ادامه خواهد داشت.

فارس