مدیرکل هواشناسی البرز اعلام کرد که از عصر امروز سه شنبه شاهد وزش باد شدید و بارش باران در استان خواهیم بود.

منصور رحمانیان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: سرعت وزش باد امروز در البرز 40 کیلومتر در ساعت و کمینه و بیشینه دما نیز بین 10 تا 22 درجه بالای صفر است.
وی، وضعیت آسمان البرز فردا چهارشنبه را قسمتی تا ابری، وزش باد در پاره ای نقاط رگبار شدید و رعدو برق اعلام کرد و گفت: وزش باد شدید با سرعت 48 کیلومتر در این مدت پیش بینی می شود.
این مسئول کمترین و بیشترین دمای هوا را در این مدت بین 9 تا 20 درجه بالای صفر اعلام کرد.
مدیر کل هواشناسی البرز آسمان روز پنجشنبه استان را کمی تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط رگبار پراکنده توصیف کرد و افزود: سرعت وزش باد پس فردا به 24 کیلومتردر ساعت می رسد.
وی بیان داشت: کمترین و بیشترین دمای هوای البرز در این مدت بین 11 تا 21 درجه بالای صفر پیش بینی می شود.
رحمانیان افزود: کیفیت هوای البرز امروز سالم است و این وضعیت تا 2 روز آینده ادامه خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی البرز اعلام کرد: هوای این استان به لحاظ کیفی امروز پنجشنبه ودو روز آینده سالم است.

منصور رحمانیان روز پنجشنبه افزود: برا ساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی حاکی از ورود و فعالیت تدریجی موج پایدار سطوح میانی از منطقه البرز مرکزی است که پیامد آن به تدریج ازفردا جمعه رگبار پراکنده باران و رعد وبرق دربعضی ساعات وزش باد شدید دراین استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: طی 24ساعت آینده آسمان استان البرز نیمه ابری، گاهی وزش باد شدید، رگبار پراکنده و رعدو برق پیش بینی می شود.
رحمانیان افزود: روزشنبه نیز وضعیت هوا کمی تا نیمه ابری درپاره ای نقاط رگبار خفیف، رعد وبرق و وزش باد خواهد بود.
وی ادامه داد:کمترین و بیشترین دمای هوا در البرز در امروز و روزهای جمعه و شنبه بین 12تا 24 درجه بالای صفر است.

ایرنا