حمیدرضا علی اکبری در راستای تکریم مددکاران اجتماعی زندان‌ها از ندامتگاه فردیس، بازدید کرد و ضمن تاکید بر شان و جایگاه ویژه مددکاران در کاستن آلام مددجویان به برخی از دستاوردهای حوزه مددکاری و برنامه ها و اهداف پیش روی سازمان در این حوزه اشاره کرد و در این ارتباط از  ناصر باقری، مددکار نمونه استان، تجلیل شد.

در ادامه این بازدید، مدیرکل اقدامات سازمان در معیت مدیر کل زندان‌های البرز از مهدکودک اندرزگاه نسوان که توسط خیرین ساخته و به بهره برداری رسیده است و کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی و بهداری نسوان، بازدید کرد.

ایلنا