کارشناس امور سهام داران بورس اوراق بهادار استان البرز گفت : 29 میلیون و 230 هزار و 171 سهم در هفته گذشته در این تالار داد و ستد شد که نسبت به هفته ماقبل آن 63 درصد کاهش نشان می دهد.

فائزه بناء روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ارزش ریالی این معاملات 96هزارو 340 میلیون ریال بوده است .
وی اضافه کرد: که دراین هفته 125 معاملاتی ایجاد شده که نشان از ورود سهام داران جدید به بازارسرمایه است .
وی گفت : این معاملات توسط 60 کارگزار بورس استان البرز انجام شده است .
وی همچنین اظهار داشت: درهفته گذشته در این تالار، یک دوره آموزشی سطوح مقدماتی و متوسط نیز با حضور 34نفر برگزار شد.

فائزه بناء روز پنجشنبه افزود: ارزش ریالی این معاملات 268 هزارو 349 میلیون ریال بوده است.
وی اضافه کرد: دراین مدت دربین شرکت بانک خاورمیانه بیشترین حجم وارزش خرید و فروش را دربین شرکت های دیگر به خود اختصاص داده اند.
بناء خاطرنشان کرد که دراین هفته 313 کد معاملاتی جدید ایجاد شده که نشان از ورود سهام داران جدید به بازارسرمایه است .
وی گفت : این معاملات توسط 60 کارگزار بورس استان البرز انجام شده است.
وی همچنین اظهار داشت: درهفته گذشته در این تالار، یک دوره آموزشی سطوح مقدماتی و متوسط نیز با حضور 25 نفر برگزار شد.

ایرنا

فائزه بناء افزود: ارزش ریالی این معاملات 217 میلیون و 43 هزار ریال بوده است .
وی اضافه کرد: دراین مدت دربین شرکت ها شرکت ملی مس بیشترین حجم و ارزش خرید و شرکت کالسیمین بیشترین حجم و ارزش فروش را به خود اختصاص داده اند .
بناء خاطرنشان کرد که دراین هفته 224 کد معاملاتی جدید ایجاد شده که نشان از ورود سهام داران جدید به بازارسرمایه است .
وی گفت: این معاملات توسط 60 کارگزار بورس استان البرز انجام شده است .
وی اظهار داشت: درهفته گذشته در این تالار، یک دوره آموزشی سطوح مقدماتی و متوسط نیز با حضور24 نفر برگزار شد.

ایرنا

فائزه بناء روز سه شنبه افزود: ارزش ریالی این معاملات یک میلیارد و 106 میلیون ریال بوده است .
وی اضافه کرد: دراین مدت دربین شرکت ها شرکت سیمان فارس و خوزستان بیشترین حجم وارزش خرید و فروش را به خود اختصاص داده اند .
بناء خاطرنشان کرد که دراین هفته 324 کد معاملاتی جدید ایجاد شده که نشان از ورود سهام داران جدید به بازارسرمایه است.

کارشناس امور سهامداران بورس اوراق بهادار استان البرزگفت : این معاملات توسط 60 کارگزار بورس استان البرز انجام شده است .

وی همچنین اظهار داشت: درهفته گذشته در این تالار، یک دوره آموزشی سطوح مقدماتی و متوسط نیز با حضور20 نفر برگزار شد.

ایرنا