نسترن کیوان پور

سال 93 بود که پس از برگزاری کارگاه تخصصی مناسب سازی شهر برای معلولان، گفت و گوی اختصاصی با یکی از کارشناسانِ ژاپنی انجمن "نعناع" انجام دادم؛ انجمنی که مدت هاست در حوزه مناسب سازی و ارتقای کیفیت زندگی معلولان به فعالیت مشغول است. زمانی که در انتهای مصاحبه از او خواستم یک پیام به مردم و مسئولان بدهد گفت که امیدوار است تعامل میان مدیران اجرایی و معلولان ایجاد شود تا بتوان بسیاری از مشکلات را از چهره شهرها زدود و زندگی را برای معلولان و در مقیاسی فراتر تمامِ مردم، تسهیل کرد و مطلوب ساخت.

حال بعد از گذشتِ چهار سال، بارِ دیگر انجمن نعناع و کارشناسان ژاپنی به کلانشهر کرج آمدند و به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج در کارگاهی سه روزه و در قالبِ دو دوره مقدماتی و پیشرفته، به شناخت وضعِ موجود معابر کرج، بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی و تهیه پلان برای نمونه های موردی پرداختند.

وقتی از میاچی شیگه کو؛ یکی از اساتید حاضر در کارگاه، پیرامونِ سفرِ چهارسال پیش به کرج و تفاوتِ دیدگاه های مسئولان و تعاملشان پرسیدم، گفت که نگرش مسئولان نسبت به سال 93 بسیار عوض شده و خوش حال است که در سطح شهر کرج، تغییرات مثبتی از نظر مناسب سازی معابر به چشم می خورد. او مانندِ همکارِ دیگر خود به این موضوع تاکید کرد که برای مناسب سازی باید حتما از حضور معلولان بهره بُرد تا اگر معبری مناسب سازی می شود، واقعا برای آن افراد قابل استفاده باشد.

امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه یابد تا شاهدِ شهری باشیم که نه تنها معلولان را به انزوا نمی رانَد، بلکه شرایطی را برای آن ها و همه مردم به ویژه سالمندان فراهم می کند که با تعامل اجتماعی بیش تر در راستای پیشرفت و ترقی گام بردارند.

انجمن نعناع؛ حمایت کننده معلولان ایران، سازمانی غیر دولتی در استان کاناگاوا ژاپن است که با هدف رفع نیازها و مشکلات و معضلات زندگی فردی و اجتماعی معلولان به فعالیت مشغول است. ریاست این انجمن بر عهده مهندس محمد پاشایی است که خود نیز دچار معلولیت است و تجربه های جالبی را نیز از سر گذرانده و به جایی رسیده که برای معلولانِ شهرِ محل سکونت خود؛ کرج مفید واقع شود. تراشیما کااورو؛ مدیر عامل شرکت (ARK PONIT) و دارنده گواهینامه درجه یک معماری و مدرس دانشگاه است که با همکاری شهرداری ها، به کارهای ساخت و ساز می پردازد. از دیگر کارشناسان ژاپنیِ این گروه می توان میاچی شیگه کو، از موسسه تحقیقاتی پلِیس(PLACE) و مشاور و متخصص مناسب سازی فضا، و نوبوهیکو فوکوناگا، مهندس معماری، عمران و برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیر عامل موسسه تحقیقاتی پلِیس(PLACE) را نام بُرد.

اختتامیه کارگاه سه روزه مناسب سازی معابر شهری، روز گذشته در سالن شهدای شهرداری کرج برگزار شد و تیمِ ژاپنیِ انجمن نعناع به همراه مهندسان و کارشناسان عمرانی، شهرسازی و معماری کرج به بیان گزارش عملکردِ خود پرداختند که در ادامه می خوانید.

 

**

 

دکتر رسولی تاکید کرد:

ایجادِ فضای انسان محور؛ یک ضرورت برای کرج

دکتر احد رسولی سخنانِ خود را با اشاره به ایده های "یان گِل"؛ نویسنده و شهرسازِ دانمارکی پیرامون ایجاد فضاهای انسان محور در شهرها، گفت: «عیارِ یک شهر خوب چیست؟ چگونه می توان به شهرهای امروزی زندگی بخشید؟ انسان محور بودنِ فضاها یکی از ویژگی های مهمی است که در ارتقای کیفیت زندگی در شهرها موثر است اما متاسفانه کیفی سازی فضاها تاکنون در کرج صورت نگرفته است اما اکنون ضروری است که حرکت به سمتِ ایجاد فضاهای انسان محور را به جد پیگیری کنیم.»

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای شهر کرج در ادامه ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 1383 را قرائت کرد و گفت: «متاسفانه از آن سال تاکنون هیچ اقدامی برای تسهیل زندگی معلولان انجام نشده است. قانون وجود دارد اما عمل به آن هنوز در ابهام است و شاید تنها تعداد انگشت شماری ساختمان بر مبنای این قوانین، مناسب سازی شده باشند که به هیچ وجه آمارِ مطلوبی نیست.»

بر اساسِ ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان کلیه وزارتخانه ‌ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای‌ عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر‌ و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن ها برای ‌معلولان هم چون افراد عادی فراهم شود. هم چنین تبصره 2 همین ماده می گوید که شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد ‌از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را‌رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.

رسولی در پایان گفت که معتقد است تمام عرصه های شهری باید هم زمان مناسب سازی شود و در نظر گرفتن معبر یا فضایی به عنوانِ پایلوت نیاز نیست.

 

حاجی قاسمی تاکید کرد:

پیاده راه سازی در دستور کار شورای پنجم

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به وجود 1300 هزار معلول در کشور گفت: «تقریبا 15 درصد جمیعت کشور معلول هستند و همین امر میزانِ اهمیتِ مناسب سازی معابر جهت زندگیِ آسان تر برای این افراد را مشخص می کند. چرا که آنان نیز مانند دیگران از حقوق شهروندی برخوردار هستند.»

مهدی حاجی قاسمی با بیان اینکه شورای پنجم انسان محوری را در قالب پیاده راه سازی در اولویت قرار داده است، افزود: «پیاده راه سازی و انسان محوری، معابر مناسب سازی شده و مطلوب برای تردد مردم به ویژه معلولان را می طلبد و برگزاری چنین کارگاه هایی می تواند کمکی شایان در این راستا باشد.»

 

احمدی نژاد تاکید کرد:

تولید سرمایه انسانی با آموزش موثر و هدفمند

سرپرست شهرداری کرج آموزش را پیش نیازِ کسبِ مهارت دانست و گفت: «کسب مهارت به تولیدِ سرمایه انسانی می انجامد که امروزه بحث بسیار مهم و قابل اعتنایی در جهان است.»

محمدرضا احمدی نژاد آموزش موثر برای کارمندان شهرداری را مورد تاکید قرار داد و افزود: «آموزش باید هدفمند باشد تا در بلندمدت به نتیجه برسد. هم چنین نیاز است با برنامه ریزی های مدون و افزایشِ کیفیت آموزش، سطح دانش و مهارتِ افراد را هر سال ارتقا داد.»

او در پایانِ سخنان خود لزومِ حضور مهندسان ناظر و مجریان ذی صلاح را در کارگاه های آتی یادآوری کرد و گفت: «آموزش به این افراد به دلیلِ اینکه در ساخت و سازهای شهری دخالتِ مستقیم دارند می تواند راهگشایی برای به کارگیری استانداردهای مناسب سازی در ساختمان های شهری و معابر باشد.»

 

عسگر نصیری تاکید کرد:

مناسب سازی معابر کرج نیازمند تعامل نهادهای اجرایی

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با بیان اینکه بحث مناسب سازی معابر و محیط شهری در تمام کشورهای جهان مورد تاکید است، گفت: « اهمیت معلولان در برنامه ریزی و طراحی شهری به حدی است که سازمان ملل سال 1983 تا 1993 را دهه معلولان نامیده است و در کشور ما نیز بر اساس مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی و بند ج ماده 193 برنامه سوم توسعه کشور در سال 79 آیین نامه اجرایی مناسب سازی به تصویب هیات وزیران رسیده است.»

عسگر نصیری با اشاره به حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان شهدا که برای مناسب سازی در نظر گرفته شده است، گفت: «طرح ها و پلان هایی برای این محدوده ارائه شد. هم چنین از باشگاه میلاد تا مجتمع نورِ دیدگان و پارک خانواده، توسط اساتید ژاپنی بررسی و قسمت های مورد نیاز جهت مناسب سازی تعیین شد. سپس در عرض دو روز دستورها به پیمانکار صادر شد و با حضور ناظران معاونت فنی و عمرانی و کارشناسان ژاپنی، این بخش با تاکید بر به کارگیری استانداردهای لازم، مناسب سازی شد.»

عسگری همکاری تمام دستگاه ها و نهادهای اجرایی را در امر مناسب سازی، ضروری دانست و گفت: «نتیجه برگزاری این کارگاه و تعامل با دستگاه های مختلف، پیگیریِ راه اندازی سامانه حمل و نقل معلولان است، هرچند اصلاح زیرساخت ها اعم از پل های ارتباطی، معابر، ایستگاه های اتوبوس، پارک ها، خودپرداز ها و سرویس های بهداشتی و غیره نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج در پایانِ سخنان خود به امتیازِ 96 از 100 کرج در سال 1396 در حوزه پیگیری مصوبات مناسب سازی معابر و محیط شهری برای معلولان از سوی بهزیستی نیز اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده با تعامل نهادهای مختلف، شهری مناسب و مطلوب برای عزیزانِ معلول داشته باشیم.

 

حسین پور مطرح کرد:

لزوم عزم جدی مدیریت شهری برای مناسب سازی معابر

مهندس حامد حسین پور؛ نماینده کارشناسان شرکت کننده در این دوره نیز در ادامه گزارشی از طرح های تهیه شده و فهرستی از مشکلاتِ وضع موجود که در خِلال بررسی های میدانی حاصل شده است، ارائه کرد.

او با بیان اینکه در ژاپن طرح مناسب سازی و استاندار سازی معابر وجود ندارد گفت: «به گفته کارشناسان ژاپنی حاضر در کارگاه مناسب سازی، در این کشور پیش از انجام هر طرحی، معابر و ساختمان ها مناسب سازی می شوند و نیازی نیست که اول یک سازه ساخته شود و پس از آن به مناسب سازی آن برای معلولان فکر کرد!»

او در بخشی دیگر از سخنان خود به لزوم فرهنگ سازیِ رفتار صحیح با معلولان در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: «بازنگری در قوانین مقررات ملی ساختمان، بازنگری در جانمایی و طراحی تجهیزات شهری مانند ایستگاه های اتوبوس، سرویس های بهداشتی، به کارگیری دانش و تخصصِ کارشناسان حوزه مناسب سازی و طراحی های مطلوب جهتِ تسهیل حضور اقشار آسیب پذیر در شهرها، نیازمند عزم جدی مدیریت شهری است که خوشبختانه در شورای دوره پنجم به وضوح دیده می شود و امید است که این روند ادامه یابد.»

 

گزارش تراشیما کااورو؛ کارشناس ژاپنی از عملکرد سه روزه کارگاه مناسب سازی معابر کرج

تراشیما کااورو نیز گزارشی از عملکرد سه روزه کارگاه مناسب سازی معابر و محیط شهری که در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، ارائه داد و گفت: «در زمان بازدید در شهر، خود شرکت کنندگان در این دوره ها، روی ویلچر نشستند یا به کمک عصا با چشمان بسته سعی کردند در شهر تردد کنند. هم چنین از دو فرد معلول نیز درخواست شد که در این بازدیدها همراهِ تیم کارشناسی باشند و مشکلات را گوشزد کنند. این امر سبب می شود از نزدیک و به صورت ملموس با نیازها و مشکلات معلولان آشنا شوند و طرح های مناسب تری ارائه دهند.»

او ادامه داد: «مشکلاتی که طی بررسی های میدانی از خیابان شهید بهشتی به دست آمد این بود که دسترسی ها، ایستگاه های اتوبوس، خودپردازها، ورودی بانک ها، سنگ فرش ها، پل های انتهای معابر و غیره برای استفاده معلولان به هیچ وجه مناسب نیست.»

او با اشاره به طرح های ارائه شده پس از روز سوم کارگاه گفت: «این طرح ها هنوز نیاز به نهایی شدن دارد و پس از اجرای طرح ها باید از محل بازدید صورت بگیرد و بازخوردها بررسی شود که آیا این طرح موفق بوده است یا خیر.»

 

سهیل کوثری گفت: بر اساس رویکردهای جدید شورا و مدیریت شهری کرج، تلاش شده به نیازهای اساسی مردم، توجه و موضوع کسب درآمد به صورت کامل پرداخته شود و بر آنچه که تحقق پذیر است تا انتهای سال مالی شهرداری، بودجه ای پیشنهاد می شود.

وی افزود: با ارکان اجرایی شهرداری با معاونت و سازمان‌های مختلف، جلسات متعددی گذاشته شد. بر اساس نیازهای صورت گرفته از طریق پیام‌های 137 و آنچه که اولویت های مورد انتظار مردم را برای ما شفاف‌سازی می‌کند، انتظار می رود روز بروز با مشارکت بیشتر شهروندان، دیدگاه شهرداری نسبت به نیازهای واقعی، صورت بهتری پیدا کند لذا بر این اساس اولویت‌هایی در نظر گرفته شده و آنچه که تحقق پذیر نبود و تصور نمی شد تا انتهای سال، محقق شود، کاهش خواهد یافت و در مواردی که نیاز به افزایش باشد، ذکر کردیم.

کوثری در مورد درصد بودجه عمرانی، گفت: با توجه به اینکه سازمان‌ها در آن قید نشده بود، ترکیب اولیه بودجه در نظر گرفته شده. حدود 65 درصد عمرانی و 35 درصد بودجه، جاری بود که اعداد قابل قبول است ولی با توجه به تغییرات صورت گرفته، مجبور بودیم مشکلات بوجود آمده در این زمینه به صورت کامل و شفاف منعکس شود، لذا این اعداد به 50-50 رسیده است که باز هم در مقایسه با بودجه‌های عمرانی مشابه و هزینه های مشابه، اعداد قابل قبولی است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج، ادامه داد: توجه به اولویت‌ها و تقویت و ایجاد شفافیت، ضرورت دارد و امیدوارم فعالیت‌ها روند خوبی داشته باشند.

کوثری گفت: همیشه داشتن سیستم مالی یکپارچه، توانی می‌دهد که بتوان گزارش‌های یکپارچه‌ای  از آن گرفت و چون سازمانها قدمت بیشتری دارند و بر اساس زمانهای متفاوت ایجاد شدند، هر کدام سراغ سیستم های خاص خودشان می روند و این موضوع در کل کشور صدق می کند.

کوثری با اشاره به ادغام سازمانها، اظهار داشت: شهر کرج، پایلوت این اتفاق بوده است و با توجه به اینکه سیستم یکپارچه مالی در همه سازمانها را مستقر کردیم و با در نظر گرفتن سیستم جامع انسانی با درج اطلاعات صحیح که از سالهای گذشته نیز دنبال شد، امیدواریم به شفافیت اقدامات شهرداری، کمک شود که بتوان برای سال 97 هرچه موثرتر بر اساس برنامه راهبرد عملیاتی کرج، پیشنهاد شود.

وی افزود: سیستم مالی مستقر در شهرداری کرج، توانسته سیستم یکپارچه‌ای ایجاد کند که همه سازمان‌ها، مناطق و معاونت‌ها با یک ادبیات یکسان، انجام می دهد و این کنترل نظارت مرکزی در آن بوجود آمده است.

کوثری با اشاره به اینکه پیش از این برای یکپارچه سازی لازم بود با تک تک این سازمان ها، گفت و گو انجام شود، افزود: سال‌های گذشته برای تبادل اطلاعات بخش پرسنلی، هزینه‌ای یا اجرایی، تلاش می شد، گزارشها با یکدیگر مقایسه شود که هم روند کار را با کندی روبرو می کرد و هم اشکالاتی را در محاسبه ایجاد می کرد.

وی با تاکید بر ضرورت سیستم مالی یکپارچه‌ در شهرداری، اذعان داشت: در حال حاضر چون شهرداری کرج، ادبیات مالی یکسانی پیدا کرده است با یک زبان مشترک در حال تبادل اطلاعات هستند و این نوید بخش است چراکه اگر تلاش شود و اطلاعات به درستی ثبت شود، برای سنوات آتی به راحتی می توان با سرعت و دقت بیشتری، گژارش گیری توسط متخصصین مالی انجام شود و مردم مطمئن شوند از اینکه هزینه های شهری به چه صورت انجام می شود. 

کوثری با عنوان اینکه امسال اولین سال راه اندازی این سامانه بود، اظهار داشت:  مقرر شد برای سالهای آینده، پیمانکاران بودجه ریزی سال 97 را به این سامانه اضافه کنند در اینصورت با توجه به نیاز اطلاعات سال گذشته، بسیاری از سوالات و ابهامات به صورت سیستماتیک پاسخ داده می شود.

 

 

استاندار البرز در این دیدار توصیه ها و سفارش هایی نیز به اعضای شورای اسلامی شهر کرج داشت و خواستار آن شد تا امیدهای مردم با خدمت مناسب به بار بنشیند.
محمدعلی نجفی در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر کرج در محل استانداری با اشاره به جایگاه اعضای شورای اسلامی در ایجاد بسترهای مناسب شهری و به بار نشستن روحیه امید در جامعه، گفت: همه تلاش شوراهای اسلامی این باشد که در مسیر و‌حدت و همدلی و با در کنار هم بودن فضای امید آفرینی در جامعه برای خدمت به مردم فراهم شود.
استاندار البرز با بیان اینکه نگاه امید مردم به کسانی را که برگزیده اند، است، تصریح کرد: مردم به شوراهای اسلامی امید بسته اند و تمام تلاش ها نیز باید به بار نشستن امیدهای مردم باشد.
وی افزود: کلانشهر کرج، پیشانی و نماد استان است و هر اقدامی که انجام می شود برای دیده شدن ظرفیت های موجود باشد.
استاندار البرز در ادامه با قدردانی از اهتمام شهرداری برای توسعه شهر خاطر نشان کرد: پروژه بزرگراه شمالی استان که با پیش بینی بودجه یک هزار میلیارد تومانی آغاز شده در حالی که کل بودجه شهرداری دو هزار میلیارد تومان است، این خود حرکت بزرگ و کاری سنگین محسوب می شود و در نوع خود ارزشمند است.
استاندار در ادامه پیگیری مسائل زیست محیطی و رفع آلودگی هوا را دغدغه جدی استان برشمرد و عنوان کرد: از بدو ورود به استان در بحث آلودگی هوای کلانشهر کرج و استان البرز با مسئولان ملی مذاکرات لازم را انجام داده ام و راه های برون رفت از این شرایط در دستور کار قرار دارد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه رفع دغدغه زیست محیطی اهتمام دولت است، ادامه داد: شخص رییس‌ جمهوری تاکید دارند که مشکل پسماند کلانشهرها باید هر چه سریع تر رفع شود.
وی افزود:حمایت بانک مرکزی برای پروژه های مرتبط نیز مصداق همین امر است.
استاندار البرز حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: بر این باور هستم که باید در جذب سرمایه گذاران تلاش ویژه ای صورت گیرد تا حرکت به سمت رونق اقتصادی با روند مطلوب تری طی شود.
نجفی در ادامه گفت: نگاه ویژه بر مناطق مختلف و محلات، برگزاری سلسله نشست ها با مردم در مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار در دستور کار اعضای شورای اسلامی قرار گیرد.
وی همچنین پرهیز از شتابزدگی در تصمیم گیری ها را به اعضای شورای اسلامی شهر توصیه کرد و گفت: در تصمیمات از شتابزدگی و تصمیم‌گیری های آنی و عجولانه خودداری کنید.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به حمایت و تعامل مثبت استانداری و شهرداری تصریح کرد: فرصت خوبی در این استان با ترکیب اعضای شورا برای خدمت مناسب به مردم وجود دارد که باید از آن بهره مند شد.
نجفی در خصوص مدیریت پسماند شهری نیز با اشاره به نگاه کشورهای توسعه یافته در این زمینه، یادآور شد: امروز پسماند دیگر یک معضل نیست، پسماند یک سرمایه است، حتی شاهد این هستیم که کشورها زباله را وارد می کنند تا از زمینه های اقتصادی آن برای توسعه شهرها استفاده کنند، این نگاه نیز باید وجود داشته باشد که از پسماند سود اقتصادی حاصل شود که البته این موضوع با فرهنگسازی در جامعه تسری یافته و نهادینه می شود.
حفاظت از منابع آبی و تشکیل نشست های مستمر در این زمینه از دیگر توصیه های استاندار در دیدار با پارلمان نشینان شهری بود.
نجفی در زمینه بهبود بافت شهری و کاهش حاشیه نشینی و تبعات آن نیز گفت: در خصوص ساماندهی ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور بسترهای مناسبی را پیش بینی کرده و اعتباری نیز برای استان های هدف دیده است که البرز هم از جمله آنها است. شوراها نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
توسعه زیرساخت های شهر هوشمند و پیگیری قطار شهری از دیگر نکاتی بود که در دیدار استاندار با اعضای شورای اسلامی شهر مطرح شد.
استاندار گفت: فضا و آینده روشنی را برای کلانشهر کرج و استان البرز متصور هستم.
در ادامه این دیدار جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج عمده مسائل اولویت دار شهری و برنامه های پیش رو را تشریح کردند.
اصغر نصیری شهردار کرج با ارایه گزارش کار صد روزه خود، گفت: موضوع قطار شهری کرج را به عنوان عمده دغدغه در بدو آغاز بکار در جلسات کارشناسی پیگیری کردیم و با تامین منابع مالی از دو هفته آینده عملیات اجرایی را شروع خواهیم کرد.
وی افزود: زیر ساخت های هوشمند سازی شهر را در دستور کار قرار داده ایم و استقرار سیستم های حمل و نقل هوشمند و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهری انجام شده و به موازات آن اصلاح شبکه های معابر شهری و ساماندهی و زیباسازی مسیراتوبان تهران - کرج در ورودی شهر صورت گرفته است.
نصیری گفت: اتوماسیون بخش شهرسازی راه اندازی شده و محاسبات عوارض در شهرداری کرج به صورت الکترونیکی انجام می شود و در ادامه صدور گواهی های تک برگی در راستای تحقق سلامت اداری انجام می گیرد.
شهردار کرج گفت: پیگیری و اصلاح طرح تفصیلی شهر کرج با راه اندازی مرکز مطالعاتی در حال بررسی است، در حال حاضر نیز 40 درصد کاهش جرایم ساختمانی را شاهد هستیم.
وی افزود: بهسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری نیز در حال انجام است. نصیری عنوان کرد: افزایش سطح مشارکت مردم در محلات جزو برنامه های شهرداری است که در قالب سرای محلات پیگیری می شود.
وی با اشاره به ساماندهی سدمعبر و دستفروشان در سطح شهر نیز گفت: زیباسازی و بهسازی معابر شهری در دستور کار سازمان خدمات شهری قرار دارد.
ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و معابر شهری، پیگیری امتداد خط 6 مترو تهران، چند خطه شدن راه آهن،توسعه شبکه ایستگاه راه آهن، ساماندهی حلقه دره، ورود بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری، کاهش آلودگی هوا، طرح های گردشگری و توسعه شهری، درآمدهای پایدار شهری، زدودن چهره شهر از مناطق حاشیه نشین، از جمله موضوعات طرح شده در این دیدار بشمار می رفت.

رئیس منطقه 5 بانک شهر با بیان اینکه اقدامات زیرساختی و عمرانی در کلانشهر کرج طی سال گذشته نسبت به سایر کلانشهرهای کشور بسیار مطلوب بوده است، گفت: از عمده عوامل تحقق این مهم همکاری و تعامل کارآمد و راهگشای مدیریت شهری و بانک شهر می باشد. 

به گزارش پیام آشنا به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، شهرام عالی پور این مطلب را عنوان کرد و گفت: هشت کلانشهر در کشور از سهام داران بانک شهر به حساب می آیند که شهرداری کرج با 7 درصد سهام از جمله این سهام داران است.

رئیس منطقه 5 بانک شهر اظهار داشت: بانک شهر در چارچوب قوانین و مقررات خود بصورت ذاتی یاری رسانی به مدیریت شهری را از جمله وظایف خود می داند و این امر در سه سال اخیر با تعامل شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج و بانک شهر در گستره وسیعی میسر شده است که گواه آن نیز طرح های عمرانی به بهره برداری رسیده در سطح شهر است.

عالی پور ادامه داد: تامین مالی پروژه های عمرانی، اجرای طرح های نوسازی و بهسازی، ارتقاء حمل و نقل عمومی، ریلی، جاده ای و... از مهم ترین اهداف اجرایی بانک شهر در تعامل با مدیریت شهری است و افتتاح پروژه ای نظیر زیرگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی که یکی از طرح های بزرگ ملی به شمار می آید نیز حاصل همکاری متقابل دو دستگاه خدمات رسان مذکور می باشد.

این مسئول با بیان اینکه پروژه بزرگراه شمالی در کرج هم با همکاری این بانک، مدیریت شهری و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است گفت: هزینه این طرح ملی هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و تعامل بانک شهر و شهرداری کرج در زمینه احداث طرح های عمرانی و زیرساختی همچنان با قوت هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: بانک شهر علاوه بر اینکه در حوزه عمرانی شهر دخیل بوده تسهیلاتی را هم برای معدیان به شهرداری کرج در نظر گرفته و این افراد می توانند با دریافت تسهلات از بانک در 24 ماه و بدون سود بدهی های خود را به دستگاه مذکور پرداخت کنند.

رئیس منطقه 5 بانک شهر یادآور شد: بانک شهر در زمینه فرهنگی نیز خود را سهیم می داند و در این رابطه توانسته است 35 نمایشگاه کتاب استانی را در سطح کشور برگزار نماید؛ هدف از برگزاری این نمایشگاهها کمک به ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خوانی میان مردم می باشد.

عالی پور بیان کرد: در حال حاضر خدمات بانکی بانک شهر نیز در کرج بسیار مطلوب و بی نظیر است و فعالیت 16 دستگاه پیشخوان شهر نت و سه دستگاه خود بانک در استان البرز نشان از این مهم دارد.