خبرگزاری رویترز به تازگی مجموعه تصاویری از سخنرانی‌های هفتگی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در فضای باز کلیسای سنت پیتر واتیکان و همچنین شرکت او در مراسم مختلف منتشر کرده است که در این تصاویر قرار گرفتن پاپ در مسیر باد، صحنه‌های جالبی از قبیل افتادن کلاه از سر، یا افتادن بخشی از لباس روی چهره پاپ خلق کرده است.
 
این تصاویر  توجه کاربران بسیاری را در فضای مجازی جلب کرده است.
 
 
سخنرانی می ۲۰۱۸ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی می ۲۰۱۸ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی آوریل ۲۰۱۸ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی آوریل ۲۰۱۸ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی آوریل ۲۰۱۷ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی آوریل ۲۰۱۷ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی ژوئن ۲۰۱۶ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی ژوئن ۲۰۱۶ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی جولای ۲۰۱۳ در ریودوژانیرو
سخنرانی جولای ۲۰۱۳ در ریودوژانیرو
سخنرانی اکتبر ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی اکتبر ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی می ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی می ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی جولای ۲۰۱۳ در ریودوژانیرو در جمع جوانان
سخنرانی جولای ۲۰۱۳ در ریودوژانیرو در جمع جوانان
سخنرانی ژوئن ۲۰۱۶ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی ژوئن ۲۰۱۶ در میدان سنت پیتر واتیکان
پاپ در می ۲۰۱۳ در میدان سنت پیتر واتیکان
پاپ در می ۲۰۱۳ در میدان سنت پیتر واتیکان
پاپ در ژانویه ۲۰۱۵ در فرودگاه کلمبو
پاپ در ژانویه ۲۰۱۵ در فرودگاه کلمبو
سخنرانی می ۲۰۱۳ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی می ۲۰۱۳ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی ژوئن ۲۰۱۳ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی ژوئن ۲۰۱۳ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی فوریه ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی فوریه ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی فوریه ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی فوریه ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی فوریه ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی فوریه ۲۰۱۴ در میدان سنت پیتر واتیکان
ملاقات پاپ با مردم در آوریل ۲۰۱۴ در رم
ملاقات پاپ با مردم در آوریل ۲۰۱۴ در رم
پاپ در بالکن کلیسای سنت پیتر در آوریل ۲۰۱۳ در واتیکان
پاپ در بالکن کلیسای سنت پیتر در آوریل ۲۰۱۳ در واتیکان
سخنرانی می ۲۰۱۵ در میدان سنت پیتر واتیکان
سخنرانی می ۲۰۱۵ در میدان سنت پیتر واتیکان
حضور پاپ در جلسه هفتگی کلیسای سنت پیتر در آوریل ۲۰۱۴ در واتیکان
حضور پاپ در جلسه هفتگی کلیسای سنت پیتر در آوریل ۲۰۱۴ در واتیکان