با هدف تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت شهروندان عملیات اجرای آسفالت برخی خیابان ها و معابر سطح شهر و همچنین جهت جلوگیری از تخریب آسفالت به خاطر آب گرفتگی معابر، عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت انجام گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وروابط عمومی شهرداری مشکین دشت مهندس مساعدشهردارمشکین دشت ضمن اعلام خبر فوق گفت: روند اجرای فعالیت های عمرانی شهر با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات با عنوان خدمات محله ای در راستای تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت مندی شهروندان است.

شهردارمشکین دشت افزود: بنا بر نیازسنجی کارشناسی حوزه معاونت فنی و عمرانی و اولویت بندی ها و درخواست های شهروندان، اقدام به آسفالت خیابان وکوچه هاو روکش آسفالت، ترمیم نوارهای حفاری شده، رفع نقاط آبگیر در خیابان های اصلی و فرعی و معابر و کوچه های سطح شهر شد.


مهندس مساعد گفت: عملیات آسفالت ولکه گیری و مرمت آسفالت به ترتیب اولویت بندی درکریم آبادکوچه های یاسر۸ ،کوچه شهیدبایندور،خیابان شهیدان قربان کوچه آیت ،خیابان نجف زاده،لکه گیری کامل خیابان شهیدزارع ،اسفالت بلوارملاصدراواقع درشهرک بعثت ،خیابان شهیدقدوسی خیابان شهیدزرگرانی ،لکه گیری خیابان سنجش انجام گرفته و در سایر خیابان ها و معابر نیزادامه خواهدداشت.