بهروز آقامحمدی

جلسهِ روزِ گذشتهِ شورای شهر کرج (سی‌ام اردیبهشت‌ماه) فارغ از آنکه مقارن با سالگرد پیروزی لیست امید بود، حواشی متعددی را نیز در برداشت. مسئله‌ای که غالباً در مجادلات امروز مورد اظهارنظر قرار می‌گرفت تفسیرهایی حقوقی بود که از سوی طرفین بحث در خصوص قوانین مربوط به انتخاب شهردار به عمل می‌آمد. اما به‌راستی نظر کدام‌یک از طرفین تطابق بیشتری با نصوص قوانین و رویه‌های حاکم بر آن دارد؟

مهم‌ترین مناقشه حقوقی امروز دقیقاً از آنجایی مطرح شد که سارا دشتگرد عضو شورای شهر کرج هنگام بیان اظهارات  مجید سریزدی گزینه پیشنهادی اکثریت شورا مدعی عدم صلاحیت وی شد. دشتگرد در اظهارات خود مدعی شد؛ که سریزدی دارای پرونده قضائی است و ازاین‌رو فاقد صلاحیت برای تصدی پست شهرداری کرج است. در مقابل مجید سریزدی نیز اظهار داشت که هیچ نوع محکومیت قطعی که دلالت بر محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ندارد. در ادامه فرج‌الله ایلیات عضو اصولگرای شورای شهر نیز بر اختلاف در تفاسیر حقوقی درزمینهٔ یادشده پافشاری داشت، وی معتقد بود که حقوقدانان نظرات بعضاً  مخالفی با نظر آقای سریزدی دارند.

منصور وحیدی نیز  که در غیاب رئیس شورا مدیریت جلسه را بر عهده داشت بر این مدعا پافشاری داشت که شورا موظف است تا پیش از رأی‌گیری در صحن علنی نسبت به گزینه‌های مطرح‌شده انتخاب شهرداری از مراجع مربوطه استعلام کند!

در مقابل رحیم خستو، عباس زارع و دیگر موافقان رأی‌گیری انتخاب شهردار (طیف اکثریت هشت نفره شورا) بر این امر اصرار داشتند که اساساً حدود تشخیص شورا منوط به شرایط منصوص در قانون است و هر گزینه‌ای که به سمت شهرداری انتخاب شود ضرورتاً باید توسط وزارت کشور موردبررسی و تشخیص صلاحت  قرارگرفته و استعلام یک‌طرفه شورا از نهادهای مختلف برخلاف قانون  و رویه‌های حاکم بر کشور است و موجب گشاده‌دستی نهادهای غیر مرتبط در یک موضوع را ایجاد می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟  

مطابق تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها و نحوه انتخاب شهرداران، نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می‌گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور نیز موظف است حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند. ‌درصورتی‌که وزیر کشور شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندها به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و صادر نشدن حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به  هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

هیئت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم‌گیری است و تصمیم آن هیئت برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هیئت حل اختلاف‌نظر خود را اعلام نکنند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.

به این وصف انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی دراین‌باره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص موردنظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه موردنظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست

بر اساس ماده یکم از «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» شوراها کسانی را می‌توانند به سمت شهردار انتخاب کنند که دارای شرایط زیر باشند:
‌الف - تابعیت ایران، ب - تأهل و ۲۵ سال سن و سابقه اجرائی، پ - انجام خدمت وظیفه عمومی، ت - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، ث - دارا بودن حسن شهرت، ج - داشتن توانایی جسمی و روحی، چ - نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

مطابق شرایط عمومی فوق چنانچه شهردار انتخاب‌شده فاقد هر یک از این اوصاف شناسایی شود وزیر کشور در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت می‌تواند از صدور حکم نهایی برای آن شهردار خودداری کند. به عبارتی تشخیص این شرایط بر عهده وزیر کشور است و نه مرجع دیگری. نکته پراهمیت در ماجرای فوق آنجایی است که اساساً در هیچ کجای قوانین تکلیفی برای شورا یا صلاحیتی برای سایر نهادهای حاکمیتی برای استعلام پیش از موعد یا اعمال‌نظر پیش از موعد در خصوص گزینه‌های شهرداری دیده نمی‌شود.

منصور وحیدی نائب رئیس شورای شهر کرج در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت‌ماه مقابل اعتراض رحیم خستو از  این بابت که استعلام رئیس شورا برخلاف قوانین است اظهار می‌دارد؛ برای استعلام گرفتن رئیس شورا  از مراجع مربوطه هیچ منع قانونی وجود ندارد. مطابق بدیهی‌ترین اصول حاکم بر قواعد حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت نهادهای عمومی است. به این تعبیر تا زمانی که قانون‌گذار صلاحیت یا وظیفه‌ای برای آن نهاد یا مرجع عمومی پیش‌بینی نکرده باشد، مرجع یادشده با ادعای سکوت قوانین حق اقدامی فراتر از نصوص قوانین را ندارد.

مجید سریزدی ادعا دارد که پرونده‌ای که علیه وی در محاکم مفتوح شده سابقه‌ای بیش از ۱۸ سال پیش دارد و البته هیچ‌گاه منجر به محکومیت قطعی برای وی نشده است. اشاره مخالفان سریزدی مشعر بر پرونده‌ای است که در خصوص قرارداد ساخت باشگاه میلاد در سال ۱۳۷۹ توسط شهردار وقت کرج مهندس روشن اردکانی منعقدشده است، درحالی‌که سریزدی در سال ۱۳۸۰ به سمت شهرداری کرج انتخاب‌شده است.  بعدها این قرارداد محل تنازع حقوقی پیچیده‌ای قرار گرفت که پای ده‌ها تن از مدیران کرجی را به دادگاه کشاند. سریزدی البته پاسخ‌های جامعی به اتهامات وارده به خویش ارائه کرده است، لیکن پیچیدگی حقوقی حاکم بر این پرونده آن‌قدر زیاد است که به‌رغم گذشت سال‌های زیادی که از آن می‌گذرد هنوز منتج به‌حکم قطعی نگردیده است. .

بهره‌برداری سیاسی مخالفان سریزدی از قوانین آنجایی چهره عیان‌تری می‌یابد که عیناً این قضیه در انتخاب قبلی شورای پنجم یعنی انتخاب اصغر نصیری رخ داد. در آن زمان که مخالفان فعلی گزینه موردنظر در طرف موافقان انتخاب نصیری ایستاده بودند در مقابل طرح شائبه وجود پرونده قضائی مفتوح در دادسرای کارکنان دولت علیه نصیری برخلاف استدلال فعلی‌شان معتقد بودند که صرف وجود یک پرونده که منجر به‌حکم قطعی نشده است نمی‌تواند ملاک ارزیابی صلاحیت یک شهردار باشد

علی‌ای‌حال این سؤال مطرح می‌شود که مبتنی بر چه ضابطه‌ای تشخیص و تفسیر موافقان دیروز نصیری و مخالفان امروز سریزدی از قوانین انتخاب شهردار تغییر کرده است؟ آیا با تغییر منافع و جایگاه‌ها نظام تفسیری آنها نیز تغییریافته است؟  

*
کارشناس ارشد حقوق عمومی

مهر

نسترن کیوان پور

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

هر جور فکر کردم که گزارشِ جلسه پنجاه و نهم شورای شهر کرج را چه طور می توان نوشت که هم تمامِ مطالب بیان شود و هم توالیِ صحبت های اعضا به هم نخورد راهی جُز یک روایت از آنچه روز گذشته 30 اردیبهشت 97 در صحن علنی اتفاق افتاد به ذهنم نرسید. این جلسه مثلِ تمامِ جلساتِ پس از عید نوروز، پُر از حاشیه و دیالوگ هایی بود که شدتِ اختلاف ها میانِ اعضا را به صورتی نازیبا و عریان به رُخ می کشید.

نزدیک به یک ماه است که انتخاب شهردار کرج در دستورِ کار اصلی شورا قرار گرفته اما به دلایلِ مختلف هنوز پیشرفتی در روندِ بررسی برنامه ها و دستیابی به یک گزینه نهایی صورت نگرفته است. تا روز گذشته مهندس مجید سریزدی تنها گزینه شهرداری کرج بود که در جلسه پُرماجرای قبل، پس از آنکه برنامه هایش را در صحن علنی ارائه وبه پرسش های اعضا پاسخ داد با ترک جلسه از سوی محمد نبیونی؛ رئیس شورا به دلیلِ کسالت و بیماری، رو به رو شد.

بالاخره روز گذشته، صحن علنی شورا با صورت جلسه "ادامه بررسی ارائه برنامه های نامزدها و انتخاب شهردار" برگزار شد. منصور وحیدی؛ نائب رئیس مدیریت جلسه را بر عهده گرفت. اما پس از نزدیک به سه ساعت بحث و اختلافِ نظر و تکرارِ مکررات، این جلسه هم به جایی نرسید و روندِ انتخابِ شهردار ناتمام ماند.

 

نامزدهای شهرداری کرج دو نفر شدند

هرچند اسامی دیگری نیز به عنوان نامزد تصدی سمتِ شهردار از سوی منصور وحیدی مطرح شد که حواشیِ بسیاری داشت. محمدتقی ایرانی؛ فرماندار سابق کرج و مهران عسگری؛ مدیرکل حقوقی شهرداری کرج دو نفری بودند که مطرح کردنِ نامشان سببِ ایجادِ بحث های داغ میانِ عباس زارع و رحیم خستو با منصور وحیدی شد. عباس زارع این نوع اعلام اسامیِ نامزدها را صحیح ندانست و گفت که باید هر پیشنهادی به رای گذاشته شود و پس از تصویب، اجرا شود.

اما منصور وحیدی مخالفت کرد و گفت: «من عضوِ شورا هستم و حق دارم که نامزد مورد نظرم را معرفی کنم و قانون هم این اجازه را داده است. شما نباید رای بدهید که من کسی را معرفی کنم!»

زارع در پاسخ گفت: «نمی شود که جلسه را همین طوری اداره کنیم! باید قانون را اجرا کنیم. نمی شود که هر لحظه هر عضوی دلش خواست یک نفر را معرفی کند! با سرنوشتِ مردم بازی نکنید! همین لحظه آقای عسگری به من پیامک دادند و گفتند که به هیچ وجه نامزدِ شهرداری نیستند!»

 

برخوردهای تند سبب تشنج رئیس شورا شد!

بازگردیم به ابتدای جلسه. منصور وحیدی که اداره جلسه را بر عهده داشت بعد از خواندنِ نامه رئیس شورا از برخوردهای تند از سوی برخی حاضران در جلسه گفت که سببِ تشنج محمد نبیونی شد. او پس از آن گفت که سرپرست شهرداری کرج به ارائه گزارش از عملکرد شهرداری بپردازد که با مخالفتِ اعضا مواجه شد چرا که دستور اول مربوط به انتخاب شهردار بود. همین موضوع سبب شد احمدی نژاد جلسه را ترک کند.

 

اما مخالفت های اعضا با یکدیگر بر سرِ چه بود؟

اختلافِ نظرِ اعضای شورای شهر کرج با یک دیگر بر سرِ دو موضوع بود. یکی دستور جلسه و نحوه اداره جلسه که هشت عضو اعتراض داشتند که نائب رئیس به آن اعتنایی ندارد در صورتی که پیشنهاد ارائه برنامه و پرسش و پاسخ و سپس رای گیری برای انتخابِ سریزدی با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود.

 موضوعِ دوم که بسیار موردِ مناقشه بود عبارتِ "شهردارِ واجد شرایط" و قضیه استعلام بود که از منظرِ حقوقی اختلافِ نظرهای بسیار را در پی داشته و دارد. موضوع از این قرار است که طبقِ قانون، شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخابِ "شهردارِ واجد شرایط" اقدام کند.

در همین راستا یکی از پرسش ها از مجید سریزدی در خصوصِ شایعاتی بود که از پرونده قضایی او در فضای مجازی مطرح می شود. همین موضوع نیز سبب شد با اینکه در جلسه پیشین، عباس زارع از او در همین خصوص سوال پرسید، سارا دشتگرد باز هم این موضوع را در صحن به شکلی دیگر مطرح کند.

 

سریزدی:

من هیچ گونه محکومیت قطعی کیفری ندارم

دشتگرد خطاب به سریزدی گفت: «شاید گفتنِ برخی مسائل در صحن علنی درست نباشد و از شما می خواهم در یک جلسه غیر علنی سوالاتم را از شما بپرسم. اما از آنجا که مطرح کردن این سوال در صحن علنی برای من بار حقوقی دارد، اجازه کتبی از شما می خواهم. اگر نه من مجبور هستم دوباره جلسه را ترک کنم چون این موضوع بسیار مهم است.»

دشتگرد در جلسه پیش هنگامِ رای گیری اعضا برای تصویب صورت جلسه ارائه برنامه های سریزدی جلسه را ترک کرده بود.

سریزدی در پاسخ گفت: «هر سوالی که می‌خواهید همین‌جا به‌صورتِ علنی بپرسید و من موظف به پاسخ‌گویی به هر شکل حتی با پخشِ یک فایلِ صوتی هستم و شما می‌توانید پس از ارائه‌ی پاسخِ من نیز به‌طور قانونی موضوع را پیگیری کنید.»

همین پاسخ سببِ برآشفته شدن دشتگرد شد که به سریزدی بگوید: «شما برای رسیدن به مقاصدتان به هر کاری دست می زنید و متاسفم برای شورا که فردی را به عنوان نامزد شهرداری معرفی کرده اند که هنوز نیامده برای ما خط و نشان می کشد و تهدید می کند! اگر شما فایلِ صوتی را پخش کنید من هم حکم شما را می‌خوانم!»

اما سریزدی ادامه داد: «اگر شما سوالی می پرسید و من پاسخ می دهم دلیل بر تهدید یا فرافکنی نیست! جناب زارع به نکته خوبی اشاره کردند و آن این است که شفاف سازی هدف اصلی ماست. اگر در جلسه قبل حضور داشتید ایشان همین سوال را پرسیدند و من به دلیل اعتقادم به شفاف سازی به طور کامل پاسخ دادم اما درست نیست که شما هرگونه پاسخی را حمل بر تهدید بدانید.»

فرج الله ایلیات که تا پیش از این سخن نگفته بود، با اذعان بر توانایی و سوابق بالای مدیریتی سریزدی گفت: «من به شخصه نامزدی معرفی نخواهم کرد چرا که به توانایی آقای سریزدی اعتقاد دارم که می تواند در وضع موجود به پیشرفت کرج کمک کند. اما مشکل اینجاست که طی مشورت با برخی حقوقدان ها راجع به پرونده شما برخی حرف شما را تایید کردند و برخی نه. بنا براین این دغدغه برای اعضای شورا مطرح است که با استعلام از نداشتن محکومیت شما مطمئن شویم تا با قوت قلب بتوانیم شهردار کرج را انتخاب کنیم.»

مهندس مجید سریزدی  با اشاره به پرونده مطرح شده در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج از سوی برخی اعضای شورا گفت: من در زمانِ تصدی سِمت شهردار کرج که کمتر از دو سال به طول انجامید، 178 پروژه عمرانی را به ثمر رساندم که هر کدام در جای خود قابل طرح و دفاع است. اما پرونده ام مربوط به پروژه باشگاه میلاد با موضوعِ "تبانی در معاملات دولتی" بود که در کیفرخواست آن قید شده که شهردار و همکاران پیش از برگزاری مناقصه با پیمانکارِ مورد نظر قرارداد بستند و سپس مناقصه صوری برگزار شد.

او ادامه داد: مهرماه سال 1380 من شهردار کرج شدم در حالی که پروژه باشگاه میلاد از شهریور 1379 قرارداد اجرایی داشته است و شش قرارداد هم پیش از تصدی این سمت از سوی من در شهرداری کرج داشته است که تمامِ اسناد و مدارک هم به مراجع ذیربط ارائه شد که اگر صوری بودن مناقصه مبنای تبانی است، رفع اتهام شود.

سریزدی در پایانِ سخنان خود گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده، صراحتا و کاملا شفاف اعلام می کنم که بنده هیچ محکومیت قطعی کیفری که منجر به محرومیت اجتماعی شود ندارم.

 

مهدوی در دفاع از نامزد مورد نظر خود:

من پرونده سریزدی را مو به مو بررسی کرده ام

غدیر مهدوی هم به عنوان یکی از هشت عضوِ معرفی کننده سریزدی از او حمایت کرد و گفت: «من به عنوان یک معلم اقتصاد و توسعه و کسی که 20 سال درس اقتصاد و توسعه خوانده است و درد توسعه نیافتگی شهر کرج را درک کرده است باید بگویم که پس از بررسی های بسیار  و جلسات متعدد با آقای سریزدی او را فردی اصلح برای سمتِ شهردار کرج می دانم.»

مهدوی با اشاره به پرسش های سارا دشتگرد گفت: «من هم مثل ایشان حساسیت بالایی داشته و دارم و پرونده آقای سریزدی را مو به مو مطالعه کرده ام و اگر از او حمایت می کنم به این دلیل است که می دانم او برای کرج مفید خواهد بود. در عین حال باید بگویم هیچ نوع رانت خواهی و سهم خواهی در ذات بنده نیست و در دوره فعالیت آقای نصیری هم این موضوع را اثبات کرده ام.»

 

نائب رئیس شورا رای گیری نمی کرد!

اگر فکر می کنید که پس از این پرسش و پاسخ ها بالاخره رای گیری برای مجید سریزدی انجام شد سخت در اشتباهید! اختلافِ نظرها تمامی نداشت. نائب رئیس از رای گیری سر باز می زد و همین موضوع سببِ بحث های لفظی شد.

زارع برای سومین بار توضیح داد که پیشنهاد ارائه برنامه، پرسش و پاسخ توسط اعضا در جلسه گذشته تصویب شد و درست زمان رای گیری رئیس شورا ختم جلسه را اعلام کرد و این کار را غیر قانونی دانست چرا که طبق مصوبه بنا بود جلسه تا پایان رای گیری استمرار یابد.

اما وحیدی زیرِ بار نرفت. او گفت که نبیونی  حتی یک ربع بیش از وقتِ مقرر جلسه را ادامه داد و جلسه را ترک نکرد! او ادامه داد: «این طور صحبت کردن در صلاحیت ما نیست! رئیس شورا در آن جلسه تشخیص داد که ختم جلسه را پیش از رای گیری اعلام کند. شما شرایط اداره جلسه را برای رئیس شورا سخت کردید و او به تشنج افتاد!»

خستو گفت: «آقای نبیونی باید تا پایان رای گیری در جلسه می ماند چرا که این موضوع با اکثریت آرا مصوب شده بود! اگر قرار است به همین ترتیب پیش برویم پروسه انتخاب شهردار تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. اما متاسفانه جلسات به صورت صحیح و بر اساس مصوبات اداره نمی شود. نباید اداره شورا شخصی شود.»

وحیدی واکنش نشان داد که: «اداره شورا یک امر شخصی نیست! به عناوینی که به کار می برید دقت کنید! شما خودتان بارها راجع به شان و منزلت شورا صحبت کرده اید. استاد دانشگاه هستید از الفاظی استفاده نکنید تا برخی را متهم به قانون گریزی کنید! موضوعی مهم تر از انتخاب شهردار نیست و حق قانونی اعضاست که در این مسئله ورود کنند.»

دشتگرد در تایید وحیدی گفت: «سه ماه برای انتخاب شهردار فرصت داریم و نباید عجله کنیم. به قول آقای ایلیات نمی خواهیم هر شش ماه یک شهردار انتخاب کنیم و کار مردم روی زمین بماند! مثل الان که کرج روی هوا مانده!»

اینجا بود که وحیدی از سریزدی خواست که صحن را ترک کند چرا که پرسش و پاسخ هم تمام شد! بحثِ استعلام توسط اعضا یا استعلام پس از انتخاب شهردار ادامه یافت.

 

خستو:

استعلام گرفتن وظیفه شورا نیست!

خستو تبصره هایی از قانون را قرائت کرد که محتوای آن چنین بود: «طبق آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار، شورای اسلامی شهر بر اساس برداشت خود، فردی را که با ویژگی های آن منطبق است به این سمت برمی گزیند. تطبیق شرایط بر فرد مورد نظرِ شورا، نیازمند تایید وزارت کشور است که در شهرهایی با جمعیت زیرِ 200 هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهایی با جمعیت بیش از 200 هزار نفر در عهده وزیر کشور است. در این قانون به وزارت کشور فرصت 10 روزه جهت تطبیق و بررسی شرایط داده می شود که به همین دلیل وزارت کشور معمولا بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر، بررسی ها و استعلام لازم را از مراجع ذیربط انجام می دهد.»

او ادامه داد: «وظیفه شورا و نهادهای مختلف مشخص است و استعلام گرفتن وظیفه ما نیست. اگر فردی توانمند است چرا ما باید وارد این مناقشات شویم؟ این پروسه تا چه زمانی باید طول بکشد. من  نه از آقای سریزدی دفاع می کنم نه علیه او حرف می زند. دغدغه ما باید برنامه های نامزدها باشد نه وارد شدن به جزئیات پرونده های آن ها! استعلام این موارد به عهده استانداری یا وزارت کشور است نه ما! با شناختی که از آقای سریزدی دارم شهردار من نخواهد بود بلکه برای این شهر مفید خواهد بود. وظیفه ما نیست وارد سیستم قضایی بشویم و استعلام بگیریم! آیا ما به عنوان عضو شورا می توانیم وارد نهادهای امنیتی شویم و پرونده های مردم را ببینیم!؟ هرکس باید وظیفه خود را طبق قانون انجام دهد و طبق قانون استعلام وظیفه ما  نیست! باید به قوانین شوراها احترام بگذاریم. به نظر می رسد برخی از بیرون شورا برای شورا تصمیم سازی می کنند!»

اکبر سلیم نژاد نیز به نائب رئیس تذکر داد و گفت: «باید به دستور جلسه دقت کنید! از دستور جلسه خارج شده ایم و پیشنهادات ابتر مانده است.»

اما وحیدی باز مخالفت کرد و گفت از دستور جلسه خارج نشده است.

 

ایلیات:

استقلال شورا را زیر سوال نبرید!

ایلیات باز هم وقت خواست و گفت: «نمی دانم چرا آقای خستو اصرار دارد که تصمیم سازانی از بیرون برای ما تصمیم می گیرند در حالی که این حرف استقلال شورا را زیر سوال می برد. همین که تا الان نتوانسته ایم شهردار را انتخاب کنیم یعنی مستقل عمل می کنیم! برنامه های آقای سریزدی دغدغه شماست اما من ایشان را می شناسم و برنامه هایشان را می دانم. دغدغه من چیزی است که در مورد آن سوال کردم. خواهش می کنم موضوعات را به خارج از شورا ربط ندهید شاید دلسوزانی باشند که همین دغدغه های ما را داشته باشند.»

اما زارع مخالفت کرد و گفت: «در دوره قبل دیدیم که عوامل بیرونی تاثیر داشتند و گفتند این باید بشود و این نباید بشود! همه شهر این موضوع را می دانند و نمی توان آن را انکار کرد!»

او خطاب به وحیدی نیز گفت: «دوباره برگشته ایم اول. ما گفتیم هر پیشنهادی مطرح شود و بعد رای گیری. اما شما این کار را نمی کنید.»

اینجا بود که وحیدی باز هم از عملکرد هشت ماهه اصغر نصیری در سمتِ شهردار کرج دفاع کرد و به زارع گفت که با سرنوشت مردم بازی کردید. این در حالی بود که زارع گفت: «من فقط در دوره عملکرد نصیری یک تذکر به او دادم. نگذارید بگویم چه کسی آقای نصیری را از این شهر فراری داد؟ حرمت مردم و لیست امید را نگه دارید! چه کسی برای گماشتن نیرو به او فشار می آورد؟»

وحیدی اعتراض کرد و گفت که زارع اجازه تهمت زدن ندارد!

جلسه از کنترل خارج شد و دشتگرد خواهانِ تشکیل یک جلسه فوق العاده شد. زارع باز هم بر این امر پافشاری کرد که باید در مسیر قانون پیش رفت. خستو تذکر داد که وظیفه رئیس اداره بی طرفانه جلسه است.

 

سلیم نژاد خطاب به وحیدی:

بگویید قدرت نائب رئیسی دستِ من است و وقت ما و خودتان را تلف نکنید!

وحیدی سپس از استعلام مجید سریزدی خبر داد که باز هم با واکنش اعضا مواجه شد. خستو گفت: «من در گفتگوی رادیویی یکی از نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی شنیدم که استعلام صورت گرفته! آیا من به عنوان عضو شورا نباید در جریانِ نامه های ورودی و خروجی قرار بگیرم؟!»

وحیدی گفت که استعلام کتبی انجام شده و جوابِ استعلام به صورت شفاهی اعلام شده است اما منتظر پاسخ کتبی برای ارائه در صحن هستیم که بعد از بازگشت نبیونی در اختیار اعضا قرار می گیرد.

دیالوگ های دو به دو میانِ وحیدی با خستو، زارع و سلیم نژاد سبب شد که سلیم نژاد بگوید: «اگر حوصله دارید مطلبی را بگویم! احساس می کنم ما کارمند هستیم و رئیسمان ما را اداره می کند! قانون گفته استعلام وظیفه وزارت کشور یا استانداری است نه شورا! اگر قرار بود شورا این کار را انجام دهد باید قانون را اصلاح می کردند! می گفتید که نمی خواهم انتخاب سریزدی را به رای بگذارم و اکنون قدرت نائب رئیسی دستِ من است و این همه وقتِ ما و خودتان را نمی گرفتید! باور کنید این راهِ اداره کردن جلسه نیست!»

وحیدی در پاسخ به سلیم نژاد گفت: «راهِ اداره جلسه هرچه شما بگویید نیست! قانون را شما تصویب می کنید؟! کسی که گفته واجد شرایط در بند قانونی شورا، تشخیص نمی داده؟! من این موضوع را به رای نمی گذارم!»

علی رغم بحث ها و مخالفت ها وحیدی از به رای گذاشتن انتخاب سریزدی برای شهرداری کرج امتناع کرد! سلیم نژاد گفت که به او گفته اند که این طوری جلسه را اداره کند و رای گیری نکند که سببِ خنده حضار شد.

مخالفت وحیدی با هشت عضو سبب شد که خستو بگوید اگر جلسه این طور اداره می شود که من هم الان می گویم هر کس با سریزی موافق است رای بدهد که هشت عضو دستِ خود را بالا بُردند و وحیدی بلافاصله جلسه را ترک کرد! پس از پادرمیانی سلیم نژاد وحیدی بعد از چند دقیقه به جلسه بازگشت و با پیشنهاد زارع بنا شد روز دوشنبه نامه ای به فرمانداری ارسال شود تا در روز چهارشنبه که رئیس شورا نیز بهبودی یافته باشد، جلسه ای با حضور فرماندار کرج تشکیل شود.

 

***

به این ترتیب و با تکرارِ مکرراتی که انگار پایانی ندارد، باز هم جلسه انتخاب شهردار بی نتیجه ماند. اختلاف نظر در جلسات شورای اسلامی شهر کرج به حدی افزایش یافته است که به نظر نمی رسد بدونِ کمک گرفتن از یک نهادِ نظارتی بتوان پایانی برای این تنش ها متصور بود و تنها دغدغه اصحاب رسانه و شهروندان این است که فرصت ها بیش از پیش از دست برود. آن هم در حالی که دو ماه از سالِ جدید گذشته است و همیشه فعالیتِ شورای شهر در شش ماه اول سال مجالی مناسب برای تصویبِ لوایح مهم و اثرگذار جهت ارتقای زندگی شهروندان است تا شش ماه دوم بتوان نتیجه مصوبات را در شهر مشاهده کرده و تاثیر آن را بر زندگی مردم لمس کرد. چرا که نبودِ ثبات مدیریت در شهرداری به دلیل عدم انتخاب شهردار، سبب می شود بسیاری از امور مربوط به توسعه شهر مانند فعالیت های عمرانی، ساخت و ساز و ... بلاتکلیف و معطل بماند و سرمایه گذاران منتظر باشند تا شهردار انتخاب شود و سپس پا به میدان بگذارند که همین تاخیر سببِ وارد شدن خسارات بسیار به آینده کرج خواهد شد.

 اما این دو ماه تنها صرفِ بحث و جدل هایی شد که سببِ ایجاد شکاف عمیق در لیست به ظاهر یکپارچه امید شد و نتیجه ای جز نا به سامانی و آشفتگی در اداره شهر در پی نداشت.

امیدواریم اعضای شورای شهر و مسئولان هرچه سریع تر به خود بیایند و راهی برای اجماعِ نظر پیدا کنند چرا که نه تنها حرمتِ شورا با رخدادهای اخیر در خطر است که امیدِ مردم نیز به نمایندگان برگزیده خود از دست خواهد رفت و چه خُسرانی فراتر از نابودی اعتماد مردم؟

 

 

 

این روزها موضوع انتخاب شهردار به کلاف سردرگمی تبدیل شده که برای باز کردن این کلاف به هم پیچیده رقابتی سخت ایجاد شده که هر گروه مدعی است «دندان» آنها برای باز کردن این گره «تیزتر» است اما این در حالی است که برای باز شدن این کلاف نیازی به دندان نیست و کمی تدبیر لازم است، کلافی که این روزها گره کور خورده قطع یقین به جز دندان با راه‌های دیگری هم بازشدنی خواهد بود، راه‌هایی که در آن گذشت، همدلی و یکی شدن باشد، راه هایی که به دور از اقلیت و اکثریت و با سرشار از خرد جمعی و دوستی باشد. به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته محمد جواد کولیوند، استانداری البرز و فرماندار کرج موضع‌گیری‌هایی در خصوص عملکرد شورای پنجم و انتخاب شهردار داشتند و امروز عزیز اکبریان هم به جمع آنان اضافه شد و بسیار دوستانه به اعضای شورا توصیه کرد که دست از قهرمان‌بازی و منیت‌هایی که دارند بردارند و با مشورت و استفاده از مفاد قانونی، شهر را از وضعیت بغرنج خارج و به ساحل آرامش برسانند. او با تمجید از تعامل شورای ۲۱ نفره دوره چهارم از اعضای سیزده نفره خواست بازیِ اقلیت و اکثریت را کنار بگذارند و برای نجات شهر دوشا دوش هم گام بردارند. صحبت‌های اکبریان، نماینده کرج به خوبی نشان می‌داد هیچ رضایتی از وضع موجود وجود ندارد و اختلاف اعضای شورا و اقلیتی و اکثریتی کردن موضوعات و مشورت نگرفتن از نمایندگان در انتخابِ شهردار سبب ناراحتی‌هایی شده است. اکبریان این ناراحتی را اینگونه بیان کرد: «متاسفانه شرایط خوبی وجود ندارد، شورای چهارم با وجود آن که ۲۱ نفره بود اما تعاملِ بسیار خوبی داشتند ولی در دوره پنجم سیزده عضو محترم به جای پرداختن به مشکلات، مدام از واژه‌های اقلیت و اکثریت استفاده می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان زیبنده نیست و قطع یقین دودِ این اختلافات به چشم شهر و شهروندان خواهد رفت.» اکبریان که از وضع موجود گله مند است، صحبت‌های خود را با انتقاد از اعضای شورای شهر کرج اینطور ادامه داد: «این که تصور کنیم فقط ما می‌فهمیم و باقی نمی‌فهنند اصلا درست نیست، نباید نقش قهرمان‌ها را بازی کنیم، باید با همدلی و همراهی برای جبران عقب ماندگی‌ها تلاش کنیم، این که بخواهیم هر شش ماه یک شهردار را عوض کنیم جز آسیب به شهر چیز دیگری عاید نخواهد شد، در انتخاب شهردار قبل مشورت نگرفتند و فردی انتخاب شد که با وجود توانمندی تجربه کار شورایی نداشت، امیدوارم از انتخابی که قبلا داشتند درس بگیرند و با مشورت کارها را پیش ببرند. کارگران شهرداری چند ماهی می‌شود که حق و حقوق خود را نگرفته‌اند که ادامه این روند آسیب سختی به کرج خواهد زد.» ایسنا

سیروس شفقی به مسائل و حاشیه‌های اخیر شورای شهر کرج اشاره کرد و با تأکید بر اینکه همه باید به اختیارات شوراها احترام بگذارند، اظهار کرد: انتظار به‌حق شهروندان از منتخبین خود در شورا انتخاب شهردار در فضای آرام، بدون تنش و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات قانونی است.

وی با اشاره به مسائل پیش‌آمده ازجمله انتخاب شهردار به مفادی از قانون شوراهای اسلامی با محوریت تنویر افکار عمومی اشاره کرد و گفت: در تبصره ذیل ماده ۷۸ وظایف و اختیار شوراها مهلت سه‌ماهه‌ای برای انتخاب فرد جدید به‌عنوان شهردار منظور شده است.

فرماندار ویژه کرج در خصوص تشکیل جلسات رسمی و قانونی شوراها به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها اشاره و گفت: جلسات شورا به‌صورت عادی ماهی دو بار باید در محل شورا تشکیل شود همچنین چگونگی تشکیل جلسات فوق‌العاده نیز در تبصره‌ای آمده است.

شفقی تأکید کرد: تذکر مکتوب به رئیس شورای شهر کرج برای رعایت مراتب قانونی در تشکیل به‌موقع جلسات و سایر اشکالات موجود داده‌شده است.

وی در بخش دیگری اضافه کرد: دعوت مدیران به جلسات رسمی و فوق‌العاده شورای شهر طبق قوانین موجود باید توسط رئیس شورا انجام شود.

اصغر نصیری شهردار سابق کرج بیست و ششم فروردین‌ماه پس از هفت ماه فعالیت با ارائه استعفای خود به شورا به کار خود پایان داد. پس از استعفای شهردار سابق آتش اختلافات در حالی بالا گرفت که مردم از نمایندگان خود در پارلمان شهری انتظار داشتند در فضای آرام و بدون تشنج شهردار جدید را انتخاب کنند. حال باگذشت یک ماه پروسه انتخاب شهردار جدید به بن‌بست خورده و حاشیه‌ها وارد فاز جدیدی شده است، گروه اقلیت به علامت اعتراض جلسات رسمی شورا را به بهانه‌های مختلف ازجمله بیماری به تعطیلی کشانده‌اند.

مهر

 

نسترن کیوان پور

حدودِ چند ماه از آغاز به کارِ شوراي پنجم  مي گذرد و پس از نارضايتيِ اکثريت اعضا از اصغر نصيري و استعفاي او در ابتداي ارديبهشت ماه امسال، انتخابِ پُرماجراي شهردار کرج هنوز به ثمر نرسيده است.

سه دستگي ميانِ اعضاي شورا شدت گرفته و پاي اختلافِ نظرها به رسانه ها هم باز شده است و اکثرِ اعضا اين موضوع را در راستاي شعارِ شفافيت
مي دانند. هرچند مردم از ديالوگ هاي رد و بدل شده اعضا با يکديگر آن هم در رسانه ها شگفت زده شده اند و همين امر درستيِ انتخابِ اعضا را در اذهانشان زيرِ سوال بُرده است. چرا که معتقدند شفاف سازي زماني کارآمد و در راستاي توسعه و پيشرفتِ شهر و ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان است که شخصي نباشد و مربوط به منافع عمومي و صلاحِ شهر باشد. اما برخي مسائل به قدري پيشِ پا اُفتاده و سطحي به نظر مي رسد که گفتنِ آن ها نه تنها سودي براي شهر ندارد بلکه اعتمادِ مردم را نيز به افرادِ منتخبِ شان از بين خواهد بُرد.

پس از تشکيل چند جلسه در صحن علني با دستور جلسه انتخاب شهردار براي کرج، تنها يک گزينه از سوي هشت عضوِ شورا مطرح شده است و اين که چرا پنج عضوِ ديگر هيچ کس را به عنوانِ فردِ موردِ نظر خود اعلام نمي کنند جاي سوال دارد!

مهندس مجيد سريزدي؛ تنها گزينه پيشنهادي و البته پُر حاشيه براي تصدي سمتِ شهردارِ کرج توسطِ اکثريتِ اعضاست. شايعاتِ داشتنِ پرونده هاي قضاييِ سريزدي در جلسه پنجاه و هفتم شوراي شهر سبب شد که عباس زارع از او بپرسد که "خيلي شفاف بگوييد چند پرونده قضايي داريد و پرونده ها مربوط به چه موضوعاتي است؟"

سريزدي در پاسخ به زارع گفت که هيچ پرونده اي تحت عنوان رشوه، اختلاس، کلاهبرداري و ... ندارد و به همين دليل به خود افتخار مي کند و تنها پرونده اي که در حال حاضر وجود دارد اتهام تضييع اموال عمومي است که مجازات ندارد. هم چنين پروژه باشگاه ميلاد که در صورت بررسي متوجه مي شوند که مشکلي وجود ندارد.

اين در حالي است که در گفتگوي تلفنيِ صبحِ ديروزِ راديو البرز با دکتر محمد جواد کوليوند نماينده مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي، او گفته است که " گزينه ي پيشنهادي شهرداري يکي، دو ابهام درباره اش وجود دارد. يکي اينکه ابلاغ قضايي بدوي دارد که به تجديد نظر رفته و در آن محکوميت دارد. اين چه کاري است که اصرار
مي کنيم صورت جلسه کنيم برود وزارت کشور اگر تاييد نشد برگردد. اين چه بنياني است؟"

دکتر کوليوند در اين گفتگوي تلفني به لزومِ انتخابِ شهردارِ "واجد شرايط" اشاره کرده و گفته است که شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخابِ شهردار واجد شرايط اقدام کند.

دليلِ بازگو کردنِ اين گفتگوي تلفني و ديالوگ مطرح شده در صحن شوراي اسلامي شهر کرج در جلسه روز يکشنبه مربوط به قوانين مربوط به انتخاب شهردار و اختلاف نظرِ اعضاست که از نظرِ قانوني در ادامه بررسي مي شود.

جريان از اين قرار است که طبق آيين نامه شرايط احراز سمت شهردار، شوراي اسلامي شهر بر اساس برداشت خود، فردي را که با ويژگي هاي آن منطبق است به اين سمت برمي گزيند. تطبيق شرايط فرد مورد نظرِ شورا، نيازمند تاييد وزارت کشور است که در شهرهايي با جمعيت زيرِ 200 هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهايي با جمعيت بيش از 200 هزار نفر بر عهده وزير کشور است.

در اين قانون به وزارت کشور فرصت 10 روزه جهت تطبيق و بررسي شرايط داده مي شود که به همين دليل وزارت کشور معمولا بلافاصله پس از وصول مصوبه شوراي شهر، بررسي ها و استعلام لازم را از مراجعِ ذيربط انجام مي دهد. قانون گذار صراحتا فرصت 10 روزه براي وزارت کشور در نظر گرفته است.

حالا رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي مي گويد که اول بايد استعلام در خصوصِ مجيد سريزدي صورت گيرد و پس از تاييد، در صحن شورا راي گيري جهتِ انتخابِ او، انجام گيرد. در حالي که دستور جلسه شوراي شهر کرج صراحتا در دو نشست پيشين به انتخاب شهردار اختصاص داشت که به دليلِ ترک جلسه يا عدمِ حضورِ هيات رئيسه به تعويق افتاده است.

اما دکتر کوليوند در گفتگوي تلفني ديروز با راديو البرز از استعلامي خبر داده است که چهارشنبه گذشته صورت گرفته و هنوز از مراجع قضايي و نظارتي پاسخي نيامده و گفته که اگر اول در صحنِ شورا، راي گيري شود و سپس استعلام صورت گيرد، در صورتِ نداشتنِ صلاحيت حدود سه ماه معطل خواهيم شد و عقل سليم مي گويد که اول استعلام بعد راي گيري در خصوصِ گزينه پيشنهادي!

اين در حالي است که هشت نفري که مجيد سريزدي را به عنوان گزينه معرفي کرده اند، در خصوصِ پرونده هاي او نيز تحقيقات لازم را انجام داده و سپس طي نامه اي با هشت امضا او را در صحن مطرح کرده اند.

اکبر سليم نژاد؛ رئيس کميسيون فرهنگي شورا در خصوص نحوه و روند استعلام گفته است که قانون، انتخاب شهردار را بر عهده شورا گذاشته و هيچ مسئولي حقِ دخالت ندارد. پس از انتخاب شهردار توسط اعضاي شورا، موضوع در کميسيون تطبيق فرمانداري بررسي و از سوي وزارت کشور در خصوص شهردارِ منتخب استعلام خواهد شد و پاسخ به شوراي شهر ارسال مي شود. روندِ قانوني هميشه اين طور بوده است.

 

دشتگرد: رئيس شورا مجبور به امضاي صورتجلسه انتخاب شهردار شد

خستو: مردم کرج همه چيز را به خوبي مي دانند

اختلاف نظرها اما در خصوصِ گزينه پُر حاشيه شهرداري کرج به راديو هم رسيده است. رحيم خستو و سارا دشتگرد در گفتگوي تلفني راديو البرز اين موضوعات را به بحث گذاشتند.

سارا دشتگرد از محکوميت کيفريِ مجيد سريزدي گفته است و مدارکي که در دست دارد و بيانِ اين موارد را در راستاي شفاف سازي براي مردم مي داند.

دشتگرد هم چنين با اشاره به جلسه پنجاه و هفتم که خود آن را ترک کرد و دليل آن را از پيش تعيين شدن شهردار توسط هشت عضو دانست گفت: «انتخاب شهردار به زور در دستور جلسه روز يکشنبه قرار گرفت. حتي من به 110 و دادستاني زنگ زدم و کمک خواستم. هشت عضو به زور از آقاي نبيوني امضا گرفتند  و چنان در اتاقش جمع شدند انگار مي خواهند آن جا را فتح کنند. مگر جنگ است؟!»

دشتگرد هم چنين خود را فردي مردمي و خستو را فردي سياسي دانست و گفت که به دليل رزومه اش در ليست اميد قرار گرفت!

هنگامي که مجري از رحيم خستو نيز که همزمان روي خط بود در اين مورد پرس و جو کرد، او گفت که نمي خواهد وارد اين ديالوگ ها شود چرا که شهروندان و اصحاب رسانه که چشم بيدار جامعه هستند همه چيز را در صحن علني شورا پايش کرده اند و همه چيز را به خوبي مي دانند.

اين در حالي است که شب دوشنبه در فضاي مجازي سه سند منتشر شد که به اعطاي حکم مشاور حقوقي توسط رئيس شورا و شهردارِ سابق به همسرِ يکي از اعضاي شورا که در زمره گروه چهارنفره است مي پردازد که انتقاداتِ فراواني را ميانِ مردم در برداشت.

البته پيام آشنا به دليل اينکه اين اسناد از مراجع رسمي منتشر نشده است نمي تواند صحت و سقم آن را تاييد کند و از گفتنِ نام فرد معذور است.

حالا دو روز از جلسه فوق العاده شوراي شهر کرج با محوريت انتخاب شهردار  که به دليل عدم حضور رئيس و نائب رئيس برگزار نشد گذشته است؛ جلسه اي که لغوِ آن سبب شد هشت عضوِ حاضر در صحن طي نامه اي از فرماندار کرج بخواهند که در جلسه روز چهارشنبه 26 ارديبهشت ماه در صحن حضور يابد و به تخلف هيات رئيسه رسيدگي کند.

مردم شريف کرج که يک ماه است منتظر مانده اند؛ امروز نيز منتظر مي مانند تا مشخص شود سرانجامِ انتخابِ شهردار و شکافِ عميقِ ميان اعضاي شورا چه خواهد شد. هرچند در فرآيند انتخاب شهردار، سرپرست شهرداري مي تواند تا سقفِ سه ماه به امورات شهر رسيدگي کند اما کشمکش ها و سخناني که توسط اعضا به يکديگر مطرح مي شود و اختلاف نظرها در خصوصِ قانون و نحوه اجراي آن، لطمات جبران ناپذيري به کرج خواهد زد که به هيچ وجه در شأن اين کلانشهر نيست.

مردمِ کرج چه گناهي کرده اند که امروز گرفتارِ
نابساماني هايي شده اند که روز به روز خسارت هاي
سنگين تري به شهر تحميل مي کند آن هم در وضعيتِ بسيار نامناسب اقتصاديِ کنوني شهرداري کرج؟ باني و مسئولِ اين وضعيت نامطلوبِ شهرداري و شهر کرج عده اي هستند که منافعِ مردم و مصالح عمومي را فداي خواسته ها و مطالبات شخصي و گروهي مي کنند.

اصرار و پافشاري بر اجراي نظرات شخصي و برآورده شدن خواسته هاي فردي و گروهي، و در نتيجه تضييع و پايمال شدن حقوقِ مُسَلم مردم و حيف و ميل کردن اموال عمومي، خيانتي نابخشودني است.

همه مسئولان در پيشگاه خداوند متعال مسئولند و اگر در اين دنيا به هر دليلي حاضر به پاسخگويي نيستند و خود را مختار  به انجامِ هر کاري مي دانند بايد اين نکته را به آنان گوشزد کنيم که در محضرِ خداوند متعال بايد پاسخگو باشند.

از زمانِ آغاز به کار شوراي پنجم، شهرداري کلانشهر کرج در تلاطم و آشفتگي حاصل از تضاد منافع عده اي که شعار خدمت به مردم را سر مي دهند به سر بُرده است. طي اين چند ماه، مردم فهيم و شريف کرج از وضعيتِ اين شهر متحيرند. مسئولان بي تديبر حق ندارند حيثيتِ مردم کرج را به باد دهند چرا که آبروي کلانشهر کرج در خطر است.

اکنون خطاب به مسئولان بايد بگوييم که قدري به خود بياييد و بيش از اين فرصت سوزي نکنيد چون فرصت اندک است همه بايد از قواعد دموکراسي تمکين کنيد و تابع قانون باشيد.

اميدواريم با اِعمال قانون و مقررات و بدونِ اِعمالِ نظرات شخصي در راستاي تامين منافع فردي و گروهي، در اسرع وقت شهردار واجد شرايط انتخاب شوند تا کرج مسيرِ پيشرفت و تعالي را در پيش بگيرد.

Nastaran.keyvanpour@gmail.com

 

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری البرز با اشاره به اهمیت درآمد پایدار شهری، گفت: متأسفانه ۹۰ درصد شهرداری‌ها با این مهم بیگانه هستند.

 

مجتبی عسگری در اولین دوره آموزشی شوراهای اسلامی و بخش‌های استان البرز که در سالن همایش مجموعه تالارهای شهیدان فلاح نژاد برگزار شد، با اشاره به لزوم ایجاد درآمد پایدار شهری، اظهار کرد: امروز ۹۰ درصد شهرداری‌ها با این موضوع بیگانه هستند.
وی در ادامه جذب سرمایه‌گذار را یکی از راهکارهای مناسب در ایجاد درآمد پایدار شهری دانست و افزود: درآمد پایدار شهری موجب توسعه و پیشرفت شهرها می‌شود.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری البرز از اعطای تسهیلات ۴ تا ۵ میلیاردی به شوراهای استان البرز برای ایجاد درآمد پایدار شهری خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر شورا و شهرداری‌ها طرحی برای ایجاد درآمد پایدار داشته باشند می‌توانند این طرح را به دفتر شهری استانداری ارسال کنند تا بررسی شود و در صورت مناسب بودن، تسهیلات بانکی اعطا شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه تغییر الگوی مصرف باید فرهنگ‌سازی و در دستور کار قرارگیری، تأکید کرد: کشور ایران در مصرف آب سرآمد بسیاری از کشورهایی است که با کم‌آبی مواجه نیستند.
عسگری با اشاره به تولید بی‌رویه زباله در کشور، خاطرنشان کرد: آمار موجود نشان می‌دهد که باید شوراها در این رابطه اقدام کنند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری شوراها در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: شوراها مکلف هستند که برای منافع مردم تلاش کنند و در راستای جذب سرمایه‌گذاران، خیرین و غیره در شهر اقدام کنند و خیرین را حمایت کنند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری البرز در بخش دیگری با اشاره به لزوم آموزش به شوراها، بیان کرد: از اعضای شوراها می‌خواهیم در این دوره‌های آموزشی حضور متناوب داشته باشند.

مهر

 

 

 

نسترن کیوان پور

کارشناس شهرسازی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

حدودِ یک سال از آغاز به کارِ شورای پنجم می‌گذرد اما عدمِ اطلاع ‌رسانیِ صحیح سبب شده برخی از مهم ترین دستاوردهای اعضای شورا در این مدت به گوش مردم نرسد و همین موضوع دلیلی باشد بر انتقاداتِ فراوان. لوایح زیادی در کمیسیون های مختلف شورای پنجم شهر کرج ارائه شده است که برخی از آن ها با پیشینه مطالعاتیِ بالا، دورنمایی ایده آل برای کرج ترسیم می کند و نشان از آغازِ دوره ای متفاوت دارد که امیدواریم چند ماهِ دیگر که سرانجامِ این مصوبات را بررسی می کنیم، خروجیِ قابلِ دفاعی از اعضای شورای شهر را شاهد باشیم.

با این مقدمه سراغِ رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای اسلامی شهر کرج رفتیم که پیش از این بارها در رسانه های مختلف به بازگشت به هویتِ اصلی کرج و تبدیل تهدیدهای کنونیِ شهر به فرصت سخن گفته بود. دکتر احد رسولی که خود تحصیلاتی در حوزه شهرسازی و معماری دارد، آرمان شهری را در هدفِ بلندمدت برای کرج  در نظر دارد که با مدیریتِ صحیح و همه جانبه میسر خواهد شد.

بررسی مصوباتِ کمیسیون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شورای شهر و برنامه های آتی این کمیسیون محوریتِ گفتگو با دکتر رسولی است که در ادامه می خوانید.

 

**

 

شهرِ خوب و محله خوب، عناوینِ پُرمعنا و در عینِ حال دور از انتظاری است که شما در صحبت هایتان طی سال‌ های گذشته به آن اشاره کرده اید. کلانشهرِ کرج را در حالِ حاضر از منظرِ برخورداری از چنین ویژگی هایی چگونه ارزیابی می کنید؟ و آیا رویکردِ شورای پنجم، نیل به چنین هدفی است؟

خیابانِ خوب، محله خوب و شهرِ خوب، همه و همه در راستای رسیدن به یک هدفِ اصلی و مهم به نامِ هویت معنا می یابد که متاسفانه در حالِ حاضر در کلانشهر کرج وجود ندارد. چرا که در دوره های قبلیِ شورا در خصوصِ چنین مواردی فکر نشده بود. در حالی که نیازِ امروزِ شهروندان، زیستن در محله ای است که برایشان تعامل اجتماعی به ارمغان بیاورد و امکانِ رشد خلاقیت را در آنان ایجاد کند. هویتِ شهر از هویتِ محلاتِ آن برمی خیزد و رویکردِ شورای پنجم نیز در همین راستا، هویت یابی محلات و تعریف مراکز محله به منظورِ ایجاد تعامل اجتماعی است و برنامه های مفصلی نیز در این خصوص تهیه خواهد شد.

 

مصوبات کمیسیون سرمایه گذاری چگونه می تواند در راستای تامین منابع مالی برای طرح های هویت بخش به کلانشهر کرج قرار گیرد؟

ما در کمیسیون سرمایه گذاری سه کمیته تعریف کرده ایم؛ گردشگری، شناسایی فرصت ها و جذب سرمایه، و تامین منابع مالی. که با مطالعاتِ جامع و بررسی مولفه های هویت زا برای کرج، سعی بر این داریم که با جذب سرمایه، کرج را به آن چه شایسته آن است برسانیم و تاکنون طرح های بسیاری را نیز پس از انجامِ مطالعات، تعریف کرده و در حال آماده کردن بسته های سرمایه گذاری برای این مطالعات هستیم.

 

ترَم، طرح جدیدی است که برای اولین بار در کمیسیون سرمایه گذاری مطرح شد و اگر به ثمر بنشیند کرج را پایلوتِ کشور در حوزه برخورداری از این سیستمِ حمل و نقل نوین خواهد کرد. این پروژه که طی جلساتی در کمیسیون و صحنِ علنی شورا بررسی شد به کجا رسیده است؟

این طرح پس از تصویب در کمیسیون، در صحن علنی شورا نیز ارائه و بنا شد مطالعاتِ تکمیلی انجام شود. درخواست هایی از سوی چند دانشگاه و موسسه خصوصی به کمیسیون جهت انجام مطالعاتِ تخصصی در کرج ارسال شده است که جلسات متعددی برای طی مراحل قانونیِ آن جهت نهایی شدن مطالعات در حالِ پیگیری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.

 

از مهم ترین مصوباتِ کمیسیون سرمایه گذاری چه طرح هایی را می توانید نام ببرید؟

تهیه بانک اطلاعاتی املاک شهرداری به صورتِ سیستمیک، پیش از این انجام نشده بود که در کمیسیون سرمایه گذاری برای آن، قالب و ساختار تعریف شد و بنا شد که شهرداری، اطلاعات را تهیه و تدوین کرده و به شورای شهر ارائه کند که البته به دلیل ضعف در ساختار مدیری شهری کرج، هنوز این کار انجام نشده است.

هم چنین لایحه ای در کمیسیون مصوب شد که طی آن شهرداری موظف به ارائه برنامه های خود در خصوص تامین منابع مالی پایدار به شورای شهر کرج شد. گزارشی در این خصوص تهیه و ارائه شده است هرچند باید گفت برای رسیدن به منابع مالی پایدار راه بسیار طولانی در پیش داریم و امیدواریم این فرصت فراهم شود که در کم ترین زمان ممکن، به یک چارچوبِ مطلوب برسیم. البته باید بگویم تمام کُدهای درآمدی مربوط به شهرداری با دقت و موشکافی فراوان پایش می شود چرا که تحقق 50 درصدی بودجه سال 96، حساسیت و اهمیتِ ویژه بازنگری در روشِ تعیین کدهای درآمدی را به ما گوشزد کرده است تا در سال جاری به تامین منابع مالی پایدار نزدیک شویم.

 

کرج، کلانشهری است که از دیرباز به دلیلِ ظرفیت های بالای زیست محیطی مطرح بوده است. در کمیته گردشگری چه اقداماتی در راستای باز پس گیری این عنوان انجام شده است؟

در کمیته گردشگری بیش از 11 هزار هکتار فضای توریستی و تفریحی کرج در دست مطالعه است. به همین منظور ابتدای سال جاری، یک جلسه در کمیته گردشگری کمیسیون برگزار شد که با تمام سازمان ها و نهادهای درگیر در حوزه گردشگری ارتباط برقرار کنیم. برای نخستین بار شرح خدمات مفصلی برای این کمیته پیش بینی کرده ایم که در حالِ تکمیل است. در عین حال تلاش کرده ایم که هم مردم و هم سازمان های مختلف و هم بخش خصوصی از جمله سرمایه گذاران را به مشارکت در حوزه گردشگری دعوت کنیم چرا که بدونِ کمک بخش خصوصی نمی توان به اهدافِ مد نظر در این حوزه دست یافت. احیا و نوسازی بناهای تاریخی شهر کرج، هم چنین صدور مجوزهای لازم برای مراکز اقامتی مثل هتل ها که سازمان میراث فرهنگی متولیِ آن است، در برنامه های این کمیته است.

در کل می توانم بگویم که بیش از 40 طرح متنوع در دستور کار داریم. به عنوان مثال برای طرح تپه مرادآب 10 تا 15 پکیج سرمایه گذاری در حال آماده شدن است. هم چنین "دنباله رود کرج" که به عنوان پیشانی و دروازه شهر کرج شناخته می شود، نیاز به تحولات اساسی دارد و هدف ما این است که  با پیش بینی و جانمایی تله کابین این فضا را  از طریق پارک چمران به کوه خلج آباد و سپس تپه مرادآب وصل کنیم تا تغییرات اساسی در کرج از منظرِ جذبِ گردشگر به وجود آید. در آینده نیز به دنبال توسعه مترو و اتصال خط 2 به خط 6 تهران هستیم تا راه ارتباطی جدیدی گشوده شود. تمام این موارد در راستای ایجاد یک شبکه گردشگری گسترده است تا بتوان هویت قدیمی کرج را به آن بازگرداند.

هم چنین طرح راهبردی بوستان باغستان را در دستور کار داریم که شامل 400 هکتار از یک فضای شش هزار و 200 هکتاری است و اکنون در فازبندی اول طرح مطالعاتی تفصیلی و اجرایی قرار دارد.

 

در بخشی از طرح های در دستورِ کار از تپه مرادآب نام بُردید. چه اقدامات یا مطالعاتی در خصوصِ این محدوده انجام شده است؟

مطالعات مربوط به محدوده 72 هکتاری در تپه مرادآب، در سال های گذشته توسط مهندسان مشاور شاران جهت ایجاد فضایی تفریحی و گردشگری انجام شده بود اما مشکل این جاست که مطالعات مربوط به امکان سنجی اقتصادی در آن دیده نشده بود. بنا براین سال گذشته شهرداری را ملزم به پیگیری مطالعات مربوط به امکان سنجی اقتصادی طرح تپه مرادآب کردیم تا با تهیه پکیج های سرمایه گذاری بتوانیم در جذبِ سرمایه گذار حرکت کنیم که امیدواریم تا پایانِ خردادماهِ امسال این موضوع نهایی شود.

 

آیا تپه مرادآب به دلیلِ پیشینه ای که دارد و ذهنیتی که برای شهروندان نسبت به آن ایجاد شده است، تهدیدی برای جذب گردشگر در قالبِ تامینِ سرانه تفریحی و فضای سبز کرج نیست؟

تپه مرادآب در کرج به زگیل روز و نگین شب معروف است اما در اصل این تپه می تواند با برنامه ریزی و طراحی صحیح به نگین شهر کرج بدل شود. جهتِ اطلاع شهروندان عزیز کرجی می گویم که بنا بر مطالعات صورت گرفته، 70 هکتار از این محدوده آزاد و به طور کامل از بافت فرسوده پاکسازی شده است و هیچ ساخت و سازی در حال حاضر در آن وجود ندارد. طبق طرح ارائه شده نیز این بخش به محدوده فرهنگی، تفریحی، گردشگری و ورزشی اختصاص داده خواهد شد.

بنابراین این بخش از شهر خود به فضایی بدل می شود که مجموعه ای از نیازهای شهروندان کرج را پشتیبانی کند. این که بگوییم این بافت فرسوده است مانعی برای تبدیل آن به یک فرصت نیست. بلکه تپه مرادآب فرصتی بود که ما با بی برنامه گی و عدم طراحی صحیح آن را به تهدید بدل کردیم اما باز با بررسی ها و مطالعات جامع و عزم جدی بنا داریم از این تهدید، فرصت بیافرینیم.

 

یکی از مشکلاتِ عمده ای که بسیاری از مسئولانِ البرز در آن اتفاقِ نظر دارند، ضعفِ شدید استان از نظر جذب سرمایه گذار است. دلیلِ اصلی این ضعف را چه می دانید؟ و آیا شورای پنجم برنامه ای برای رفعِ نواقصِ پیشین در حوزه جذب سرمایه گذار دارد یا خیر؟

جذب سرمایه گذار و تامین منابع مالی، حوزه ای بسیار تخصصی و مهم است اما متاسفانه پیش از این در شهرداری کرج تنها یک دفتر به این موضوع اختصاص داده شده بود که متناسب با مقیاسِ عملکرد آن نبود و افرادی غیر متخصص در آن حضور داشتند. خوش بختانه ابتدای سال 96 این ساختار متحول شد و بنا شد محل سازمان پسماند در دولت آباد به "سازمان سرمایه گذاری" اختصاص یابد و افرادی متخصص و متعهد در آن مشغول به فعالیت شوند که 40 پروژه یاد شده در پاسخ های قبلی در ادامه پیش بینی های سازمان جهت جذب سرمایه گذار بود.

برای اولین بار مبلغ 3 میلیارد تومان برای مطالعات پروژه های سرمایه گذاری اختصاص یافته است در حالی که قبلا یک ریال هم برای این امر پیش بینی نشده بود!

اکنون سازمان سرمایه گذاری کرج نقشه راه دارد چرا که چهارمین کلانشهر بزرگ ایران ظرفیت های بسیار بالایی دارد که اگر به خوبی مطالعه، امکان سنجی و به سرمایه گذاران ارائه نشود، اوضاعِ کرج همانی خواهد ماند که در گذشته بوده است. چرا که در گذشته به دلیلِ فضای محدود امکان ورودِ سرمایه گذاران نیز محدود شده بود و تعامل سازنده ای با بخش خصوصی وجود نداشت و نتیجه اش ظرفیت های بالا اما مغفولِ البرز طی سال های متمادی است.

 

تا به حال نمایندگانِ چه کشورهایی جهتِ اطلاع از پکیج های سرمایه گذاری به کرج آمده اند؟

نمایندگانی از کشورهای مالزی، چین و ترکیه جهت همکاری در کرج حضور یافته اند اما فقط در قالبِ فاینانس که این موضوع ما را با محدودیت مواجه خواهد کرد. به همین دلیل از آن ها درخواست کردیم مسائل را فراتر از حوزه فاینانس بنگرند و شیوه های سرمایه گذاری مختلف از جمله B.O.T یا B.O.L.T یا حتی مشارکت در سرمایه گذاری را نیز در برنامه های خود لحاظ کنند و با اَشکال جدیدی که در جهان مطرح است با ما وارد حوزه های سرمایه گذاری شوند. که البته استقبال خوبی داشته اند و امیدواریم این جلسات به ثمر بنشیند.

 

با توجه به مشکلاتِ عمده ای که تاکنون کرج با آن دست به گریبان بوده است و گلایه های فراوان از تبدیل شدنِ کرج به کلانشهری پُر از آلودگی و ترافیک و بی اعتنا به روحیات و نیازهای شهروندان، به عنوانِ یکی از منتخبانِ مردم در شورای اسلامی شهر، چه مژده ای به شهروندانِ کرجی می توانید بدهید؟

مژده ای که شهروندانِ کرج می توانم بدهم این است که اکنون فضایی ایجاد شده است که امکانِ اجرای طرح های بزرگی را به ما می دهد که به چشم اندازِ کرج نزدیک شویم؛ قطب گردشگری. با وجودِ اینکه این چشم انداز با برنامه راهبردی برای کرج در نظر گرفته شده بود اما رها شده و اقدامی در راستای نیل به آن صورت نگرفته بود. اما در حال حاضر رویکردهای جدیدی در شورای شهر کرج ایجاد شده است که با مشارکت مردم و سرمایه گذاران بتوانیم طرح هایی را در این کلانشهر اجرا کنیم که آرامش همراه با آسایش برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

در توضیحِ این طرح ها هم می توان گفت در چشم اندازِ کرج که آن را به صورت قطب گردشگری دیده ایم، می خواهیم تعامل و ارتباط آن را با شهرهای اطراف ارتقا بخشیم و فرصتی برای اقامتِ یک الی سه روزه مسافران در آن فراهم کنیم.

هم چنین در نظر داریم با بازگشت به هویت قدیمی کرج و احیای آن در قالبِ برنامه های مفصل، در یک برش زمانی پنج ساله بخش عمده ای از نیازهای شهروندان کرجی را تامین کنیم که اگر چنین امری محقق شود به طور یقین گامی بلند به سوی توسعه پایدار شهر کرج خواهیم برداشت.

 

 

 

 

عضو شورای شهر و ناظر سازمان قطار شهری کرج، اظهار داشت: پروژه متروی کرج باید حداکثر ظرف مدت 36 ماه به بهره برداری برسد.

محمد حسین خلیلی اردکانی با حضور در نوزدهمین جلسه کارگروه اجرایی و فنی سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج، ضمن تاکید بر اینکه پروژه متروی کرج باید حداکثر ظرف مدت 36 ماه به بهره‌برداری برسد، بیان داشت: در این راستا و به منظور بهره مندی شهروندان کرجی از مترو، می توان بخشی از مسیر 15 کیلومتری را زودتر از موعد راه اندازی کرد لذا لازم است هرگونه راه اندازی زودتر از موعد به ایستگاه پل فردیس، خط 5 متروی تهران منتهی شود تا دسترسی مسافران مترو از خط 2 متروی کرج به مسیر خط 5 متروی تهران، ایجاد شود.

وی با اشاره به گزارش پیمانکار که از آغاز و پیشرفت عملیات اجرایی پروژه پس از تعطیلی چند ساله و از ابتدای زمان تصدی اعضای شورای اسلامی پنجم، ارائه شده، گفت: فعالسازی عملیات اجرایی در 7 ایستگاه و بیش از 30 جبهه کاری؛ بکارگیری تعداد 429 نفر نیروی انسانی در بخش های مهندسی و اجرایی؛ بکارگیری 159 دستگاه انواع ماشین آلات عمرانی؛ بکارگیری 334 دستگاه انواع تجهیزات ساخت فضاهای زیرزمینی؛ از جمله مواردی بود که در این گزارش آمده است.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات عمرانی در ایستگاه های این پروژه، خاطرنشان کرد: ایستگاه چهل و پنج متری گلشهر 70درصد؛ ایستگاه چهار راه پست خانه 64درصد؛ ایستگاه میانجاده 62درصد؛ ایستگاه دهقان ویلا 56درصد؛ ایستگاه سه راه گوهردشت 57.5درصد؛ ایستگاه میدان شهید آجرلو 59درصد و ایستگاه جهانشهر 62درصد، پیشرفت داشته است.

عضو شورای شهر کرج، تصریح کرد: به منظور پیشبرد سریع عملیات اجرایی و راه اندازی پروژه مقرر شد موضوع تجدید نظر نرخ پیمان پروژه که توسط شورای عالی فنی که در دست بررسی است، پیگیری و سریعا نهایی سازی شود.

ناظر سازمان قطار شهری کرج، ادامه داد: همچنین بررسی و نهایی سازی سناریوهای راه اندازی پروژه زودتر از موعد بهره برداری از ایستگاه چهل پنج متری گلشهر تا ایستگاه پل فردیس به منظور بهره مندی سریع تر شهروندان از مترو، مطرح شد.

خلیلی با اشاره به موارد دیگر مطرح شده در این نشست، خاطرنشان کرد: پیگیری و آغاز فرآیند تملک زمین های پایانه خط 2 به منظور آغاز احداث آن و تصمیم گیری و نهایی سازی نحوه ورود ناوگان به پروژه خط 2، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: شورای اسلامی شهر کرج یک صدا و با تمام قوا مقدمات راه اندازی و بهره برداری هرچه سریع تر پروژه مترو را فراهم نموده است چرا که این پروژه بخش اعظمی از مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی شهر را مرتفع خواهد کرد.

ایلنا

جلسه شورای شهر کرج امروز در حالی برگزار شد که بین شهردار و یک عضو شورا مجادله لفظی رخ داد.

حسین محمدی در جلسه شورای شهر کرج که صبح امروز در صحن علنی برگزار شد, اظهار داشت: بدهکاران  شهرداری کرج اعم از حقیقی، حقوقی و همکاران  بدهکار در شهرداری کرج  به شورای شهر کرج اعلام شود و فهرست افراد جذب‌ شده در شهرداری کرج با  مشخصات و مدارک تحصیلی باید به  شورا ارائه داده شود.

در این جلسه رحیم خستو دیگر عضو شورای شهر کرج در دفاع از خبرنگاران کرج، افزود: ذات رسانه‌ها انتقاد و مطالبه‌گری است و مدیران شهری باید  تحمل شنیدن  انتقادات را داشته باشند و باید این را دانست که اشتباهات رسانه‌ها از مدیران بیشتر نیست.

حاجی‌قاسمی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج در این جلسه با بیان اینکه نبود شهردار کرج در جلسات  سبب مطرح نشدن درست مطالب به  وی می‌شود، تصریح کرد: شهردار کرج باید  در جلسات رسمی به سوالات اعضا پاسخ دهد نه در رسانه رسمی مدیریت شهری مصاحبه کند.

اصغر نصیری شهردار کرج هم در ارتباط با لایحه دو فوریت تمدید قرارداد سه نفر نیروی شهرداری کرج گفت:  این سه عضو جزو نیروهای بسیار پر تلاش شهرداری هستند و اقدامات اخیر آنها قابل توجه است. 

شهردار کرج با اشاره به اینکه شهرداری برای عزل و نصب‌ها و همچنین تمدید ماموریت مدیران ارشد شهرداری طبق قانون نیازی به تصمیم شورا ندارد و این امر نوعی احترام به شورا  و اعضای آن است، عنوان کرد: از اعضای شورا خواستار موافقت با تمدید قرارداد این افراد هستیم.

رحیم خستو عضو شورای شهر کرج در ارتباط با این لایحه عنوان کرد: بازی با لوایح  متعدد و معامله‌ها، شهر کرج را به اینجا رسانده است و این روند باید تمام شود.

در ادامه جلسه علنی شورای شهری کرج نصیری شهردار کرج در جواب خستو سخنگوی شورای شهر کرج، گفت: به ما هم بگویید چه کسانی معامله‌گر هستند و مشخص خواهد شد.

خستو عضو شورای شهر کرج در جواب شهردار کرج بیان کرد: شما استاد معامله‌گری هستید.

در این جلسه شورای شهر کرج با تمدید ماموریت محمدکریم شفیعی، سهیل کوثری و مراد کردی با اکثریت آرا مخالفت کرد.

تسنیم

عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه برگزاری جشنواره لاله ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده گفت: این جشنواره رویدادی اجتماعی و یکی از برندهای شهر کرج است.

عباس زارع در خصوص برگزاری جشنواره لاله ها در کرج وبازخوردهای آن گفت: جشنواره لاله ها یک رویداد اجتماعی است و اتفاقی است که می تواند در ادامه تبدیل به یکی از برندهای شهر کرج شود.

وی افزود: در ابتدا وهنگامی که جشنواره  لاله ها در سال ۹۱ بنیانگذاری شد هدف این بود که شهرداری کرج و مشخصا شهر کرج دارای رویدادهایی  با تاثیرات ملی  باشد.

رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی شورای شهر کرج با بیان اینکه برگزاری این رویداد در طول این چند دوره با فراز و نشیب هایی همراه بوده، افزود: در بعضی سالها این جشنواره در اوج بوده که آن هم بستگی به رویش لاله ها داشته است و این در حالی است که امسال نسبت به سال قبل تعداد پیازهای لاله  کمتری در این باغ رویید.

وی با اشاره به اینکه  زمان برگزاری جشنواره لاله های کرج به دلیل شرایط آب و هوایی زودتر از ادوار گذشته برگزار شد، خاطرنشان کرد: در کل اقدام ارزنده بود و به دلیل مصادف شدن با ایام تعطیلات نوروزی بازدید کننده بسیاری را به خود جذب کرد.

 زارع  که خود سال ها در مسئولیت مدیریت فضای سبز شهر کرج فعالیت داشته در پایان با تاکید بر اینکه هیچ زمان نباید این پروژه را تضعیف کرد بلکه باید در مسیر تقویت آن گام برداشت گفت: تلاش می کنیم در برنامه های آتی به شکل قوی تری آن را اجرا کنیم.

قدس آنلاین