در حکم «محمدعلی نجفی» خطاب به «داریوش یگانه‌مظهر» آمده است:

انتظار دارد با اعمال تدابیر قانونی و با رعایت دقیق کلیه قوانین و مقررات و احترام به تساوی عموم شهروندان در مقابل قانون و نگاه امانت‌دارانه به مسئولیت محوله و نیز در تعاملی سازنده و قانونمند با مدیران استان و با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد و اهتمام جدی و متعهدانه نسبت به آبادانی و توسعه متوازن و عادلانه شهر همسو با سیاست‌های عمومی دولت کوشا بوده و در انجام وظایف قانونی موفق و سربلند باشید