مدیر جهادکشاورزی شهرستان فردیس گفت: 15 مورد ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی فردیس تخریب شد.

سید محسن موسوی روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و با هدف صیانت از عرصه های کشاورزی، 15 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان فردیس تخریب و اراضی منطقه به حالت اولیه و چرخه تولید کشاورزی برگشت.
وی اظهار داشت: حکم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام شد.
موسوی افزود: این تعداد ساخت و ساز غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضی کشاورزی در اراضی و باغ‌ ها تخریب شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردیس گفت: حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به همین دلیل باید به صورت قاطع با تغییر کاربری این اراضی مقابله کرد.
موسوی افزود: هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد و ساخت و سازهای غیر مجاز تخریب خواهند شد.