دکتر محمدعلی نجفی در مراسم کلنگ زنی پردیس تئاتر و دو سالن نمایش در کرج با اشاره به اینکه امروزه استکبار جهانی با نام آزادی ادیان و مذاهب به بالاترین سطح ایجاد توحش و قتل عام مردم بی گناه رسیده افزود: با چنین پوششی خانه ها ویران و انسان ها نابود می شوند.
وی ادامه داد: هنر و نمایش همواره زبانی برای بیان دردها و رساندن صدای مظلومیت به گوش جهانیان بوده و زمینه ساز اقداماتی بزرگ و بیداری هایی گسترده شده است.
نجفی گفت: در ادوار مختلف و زمانی که به حریم ها جسارت می شود، صدای ستم دیدگان با هنر و نمایش به گوش وجدان های بیدار جهان رسیده است.
وی افزود: هنرمندان در برابر لطف و عنایت خداوند که در آنها هنر را نهادینه کرده بار بزرگ مسئولیت را بر دوش این فرهیختگان نهاده است.
استاندار البرز اضافه کرد: البرز استعدادهای فراوانی را در حوزه هنر بویژه سینما و تئاتر در دل می پروراند از این رو باید بستر رشد و شکوفایی آنها را در استان فراهم کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت های فرهنگی و هنری در استان گفت: ضرورت دارد که پروژه های بخش فرهنگ و هنر البرز نیز با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای موجود در اسرع وقت به بهره برداری برسد.
نجفی افزود: باید از فرهنگ، پیشینه و قدمت تاریخی البرز به نیکی پاسداری کرد و این امر با هنر هنرمندان بهتر و بیشتر محقق می شود.
وی خاطرنشان کرد: البرز در سال های اخیر با رشد روز افزون جمعیت و مهاجرت مواجه بوده از این رو امکانات و زیرساخت های موجود از این سیر شتابان جا مانده و ما با اهتمام ویژه ای درصدد جبران عقب ماندگی ها هستیم.

خبرانلاین