به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی روز دوشنبه در دیدار مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در البرز، افزود: رشد جمعیت مهاجر البرز که به صورت عمده با مشکلات معیشتی مواجه هستند، بار بزرگی از مسئولیت را به دوش نهادهای مدنی و مسئولان دولت می گذارد.
نجفی گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، البرز ایران کوچک نامیده شده چراکه این استان رنگین کمانی از اقوام را در دل خود جای داده و این تنوع فرهنگی نیازمند مدیریت صحیح است.
در این دیدار عباس قاضی خانی مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان البرز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته، برنامه های آینده دفتر را نیز تبیین و تشریح کرد.