بیستمین جشنواره بزرگ لاله ها که از 27 فروردین ماه در بخش آسارا از استان البرز آغاز شده بود روز چهارشنبه به کار خود پایان داد.