فرشته حسینی بازیگر افغانستانی فیلم‌های «رفتن» و «سونامی» یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و در آن از مخاطبان پرسید که آیا نژاد باعث می‌شود که انقدر نسبت به هم بی رحم باشیم؟

فرشته حسینی نوشت:

من فرشته حسینی متولد ایران هستم از پدر و مادری افغانستانی
چی باعث می شود کسی فکر بکند من نباید از حقوق انسانی بهره مند باشم؟
چه کسی تصمیم می گیرد که اجازه داشتن عزت نفس، حقوق برابر و آرامش را به من ندهد؟
چی باعث می شود وقتی می خواهید کسی را مسخره کنید بگویید «مثل افغانی ها» می ماند؟
چه چیزی در من وجود دارد که شما را انقدر آزار می دهد؟
چه چیزی باعث می شود به من بی احترامی کنید؟

فرشته حسنی: چه چیزی در من وجود دارد که شما را آزار می‌دهد

چه چیز باعث می شود انقدر بی رحم باشیم نسبت به هم؟ نژاد؟!
چه کسی تعیین کرده این مرزهای احمقانه را؟
این مرزها قرار نیست که تعیین کند چه کسانی را باید دوست داشته باشیم و از چه کسانی متنفر باشیم بدون اینکه ارتباطی برقرار باشد.
قرار نیست هیچ مرزی مانع عشق ورزیدن و احترام شود؟