كتاب «فرمول داماد بيل گيتس» نوشته سهيل خوش‌باطن با موضوع روش‌هاي موفقيت در كسب و كار منتشر شد.
در مقدمه كتاب «فرمول داماد بيل گيتس» آمده است: تلاش نويسنده كتاب اين است كه در كلام ساده و روان در قالب حكايتي مستند و داستان گونه روش‌هاي ساده براي كسب و كار كه خود نيز از آنها بهره گرفته و تجربه كرده است تا به هدف برسد را در اختيار مخاطبان خود قرار دهد.
سهيل خوش باطن در ابتداي كتاب يادآور شده است: براي كسب موفقيت و ثروت نياز جدي به تحصيلات دانشگاهي و سرمايه اوليه نيست تنها چيزي كه نياز داريد، اراده، باور، ايمان و پشتكار است. كتاب «فرمول داماد بيل گيتس» داراي مقدمه‌هايي به قلم دكتر احمد حلت و دكتر شهرام اسلامي است و در 10 فصل به همراه يك جمع‌بندي و نتيجه‌گيري منتشر شده است. فرمول داماد بيل گيتس، از سوي مؤسسه انتشاراتي كلام معصوم، در شمارگان 2 هزار نسخه و با بهاي پشت جلد 15 هزار تومان منتشر شده است.