شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج با حضور هیئت رییسه و اعضاء برگزار شد و مهم‌ترین اتفاق آن وعده برگزاری جلسه انتخاب شهردار در جلسه آینده شورا(یکشنبه) از سوی رییس بود.

محمد نبیونی، رییس شورای اسلامی شهر با اعلام اینکه دستور جلسه امروز توسط دبیر جلسه تهیه شده و در آن بندی مبنی بر انتخاب شهردار وجود نداشته است، اضافه کرد: جلسه آتی به طور قطع به موضوع انتخاب شهردار اختصاص داده می شود و در آن نشست هیچ موضوعی غیر از مطلب مذکور مطرح نخواهد شد.

این وعده با حمایت اکثریت اعضاء و تاکید آنها بر ضرورت اقدام هر چه سریعتر در این خصوص همراه شد.

همچنین بخشی از نشست امروز نمایندگان مردم در شورای شهر کرج به نطق های متعدد اعضاء اختصاص یافت. عباس زارع؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با تاکید بر اینکه دستور انتخاب شهردار به صورت قانونی نباید از دستور جلسه خارج شود، گزارشی از بررسی آبگرفتگی زیرگذرها در بارندگی هفته گذشته ارائه داد.

زارع، از جمله مهمترین عوامل ایجاد آبگرفتگی در زیرگذرهای: استاندارد، هاشمی رفسنجانی، ساسانی، میانجاده، شهید کچویی، فاز ۴ مهرشهر، تره بار، محمدشهر و سپاه را کوچک بودن دریچه های هدایت آب های سطحی و چاه های جذبی، شیب بندی نامناسب آسفالت، فواصل زیاد میان دریچه ها در کنار بسته شدن مسیر به دلیل انباشت گل و لای عنوان کرد و از سرپرست شهرداری کرج خواست در کمترین زمان ممکن و به صورت جهادی به این موضوعات رسیدگی شود.

واردات گل و گیاه به فضای سبز کرج لطمه زده است

سارا دشتگرد، دیگر عضو شورای اسلامی شهر در نطق خود از محمدرضا احمدی نژاد؛ سرپرست شهرداری کرج خواست گزارشی از تعداد پرونده های مفتوح و بدهکاری های شهرداری ارائه دهد.

دشتگرد در بخش دوم تذکرات خود از واردات گل و گیاه به کرج انتقاد کرد و این اقدام را عامل ایجاد دو پدیده در شهر برشمرد که یکی به خشک شدن درختان چنار و دیگری به افزایش حجم آفات نباتی جدید و غیربومی انجامیده است.

وی از مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز خواست گزارشی از تاثیر گونه های مزاحم گیاهی که عامل آسیب به چنارها شده و نیز درباره آفات نباتی ناشی از بذرها، پیازها و نشاء های وارداتی ارائه دهد.

عملکرد سازمان ها زیرساختی باشد

مهدی حاج قاسمی، دبیر شورا نیز  با طرح این موضوع که همه اعضاء با یکدیگر برابر هستند، به انتقادی جدی از گزارش عملکرد سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج پرداخت و اقدامات این سازمان را غیرزیرساختی و مغایر با برنامه هایی که دانست که از سوی کمیسیون عمران و محیط زیست به آنها ارائه شده است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورا هم به تایید گفته های دیگر اعضاء مبنی بر ضرورت افزایش سرعت  عمل در انتخاب شهردار پرداخت و طی درخواستی از رئیس شورای شهر خواست جلسه آتی به صورت حتمی به این موضوع اختصاص یابد.

اکبر سلیم نژاد تصریح کرد: خروج مکرر دستور انتخاب شهردار از صورت جلسه نه در شأن شورا و نه در شأن ریاست آن است.

ادامه این جلسه با حضور سرپرست شهرداری کرج به طرح لوایح و مصوبات کمیسیون ها اختصاص یافت.

 

پیام آشنا: خانی نژاد

بي شک حسرت و دلسوزي براي گذشته نه تنها دردي از مشکلات دوا نمي کند، بلکه باعث ياس و نااميدي بيشتر خواهد شد. بي مقدمه وارد اصلِ موضوع مي شوم؛ در روزهاي انتخابات شوراها بود که به اميد تغيير به ليستي که شعارش ساختار شيشه اي و شفافيت در امور بود، رأي‌ داديم و آن ها را روانه پارلمان شهري کرديم و در اين ميان افرادي وارد صحنه کارزار شده اند که نه تنها دلسوزي براي شهر و ديارشان ندارند بلکه برايشان مهم نيست عاقبت لج و لجبازي و دهن کجي ها به قانون چه عواقبي را به همراه خواهد داشت و چه بر روزگار اين شهر مي آورد!

توانايي و مهارت هاي افراد ناديده گرفته شده و از طرفي ديگر دم از توسعه مي زنيم در حالي که زيربناي توسعه رشد اقتصادي شهر است؛ با تصميم هاي نابجا سرنوشت شهروندان را به ناکجا آباد مي کشانيم، گويا اولويت هاي شهرمان به فراموشي سپرده شده است! در جلسات شورا بحث و جدل به راه انداخته و به جاي کمک از قانون آن را دستاويز قرار داده ايم. به کجا مي رويم؟ چه مي خواهيم؟ به راستي به کجا چنين شتابان؟!

به راستي شوراي پنجم کرج به دنبال چه چيزي است و چرا از بيراهه سر در آورده است؛ چرا نمايندگان مردم به قانون تمکين نمي کنند و به صورت سليقه اي با مسائل برخورد مي کنند. مقصود و منظورشان چيست و چرا سرنوشت کرج را به سمت سياهي و تباهي سوق داده اند. آيا انعکاس رفتار و گفتارشان را در مطبوعات و رسانه هاي جمعي مشاهده نمي کنند! آنچه در اين مدت نظاره گرش بوده ايم تخلف بود و تخلفات در پنجاه و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر کرج به اوج خود رسيد.

رفتار خلاف قاعده در شورا از جانشيني نايب رئيس به جاي رئيس شورا که با عدم پذيرش مسئوليت رياست شورا آغاز شد و بر اساس ماده 7 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مورخ 24/1/84 (نايب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است) و تبصره ماده 8 اصلاحي آيين نامه اجرايي تشکيلات 11/1/78 (رئيس شورا هم مانند ساير اعضا داراي يک حق راي مي باشد) تا معطل گذاشتن دستور جلسه انتخاب شهردار به بهانه استعلام از وضعيت نامزد شهرداري توسط شورا (خارج از حيطه وظايف قانوني رئيس شورا) با صراحت اعلام کردن اين مطلب که «به من گفته شده اجازه راي گيري را ندهم». (فايل صوتي و فيلم موجود مي باشد). معرفي نامزدهاي جديد توسط رئيس جلسه (آقاي وحيدي) عليرغم پايان مدت معرفي گزينه هاي پيشنهادي، بدون توجه به دستور جلسه و عدم اجازه راي گيري براي پيشنهاد مطروحه خود گرفته تا دستور العمل نحوه اداره جلسات که بر اساس تبصره دو ماده هفت دستور العمل نحوه اداره جلسات مصوب 19/2/92 (تشخيص ابتدايي يا دو فوريتي بودن يک طرح بنا به درخواست حداقل يک سوم اعضا و تصويب نصف به علاوه يک اعضاي شورا) صورت گيرد.

-توجه نکردن به طرح دو فوريتي و عدم اجازه قرائت آن به دبير جلسه عليرغم اينکه توسط هشت نفر از اعضاي شورا امضاء شده بود.

- اجرا نکردن دستور جلسه مبني بر انتخاب شهردار تحت عنوان «اجازه نمي دهم».

رعايت نکردن قانون بر اساس بند يازده ماده شش آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/84 (اعلام روز و ساعت تشکيل جلسه بعد؛ قبل از ختم جلسه)

-ترک نمودن نابهنگام جلسه رسمي براي از رسميت انداختن جلسه در هنگام راي گيري و پايان پيش از موعد جلسه بدون اخذ مصوبه اعضا همچنين عدم اطلاع رساني در خصوص روز ساعت تشکيل جلسه بعد، قبل از ختم جلسه

طبق ماده بيست و دو آيين نامه داخلي شوراي شهر (تقاضاي کفايت مذاکره با افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن پيشنهاد توسط رئيس شورا يا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسيدگي است)

عدم رعايت قانون در خصوص کفايت مذاکرات يا افزايش مدت شور

- عدم راي گيري در خصوص پيشنهاد اعضا

همچنين طبق نامه نگاري که با فرماندار کرج صورت گرفت؛ عنوان شد که شوراي شهر حداقل دو جلسه در ماه بايد تشکيل دهد از طرفي ديگر ذکر اين نکته که در جلسه چهارم شوراي پنجم شهر کرج تصميم گرفته شد تا روزهاي يکشنبه و چهارشنبه جلسه تشکيل شود ايا رئيس شورا خواهان ملغي کردن جلسات است؟

اين سوال مطرح مي شود که حتي اگر 4 نفر از اعضاي مخالف با نامزد مطرح شده توسط 8 نفر ديگرباشند چگونه است که در برابر اين بي توجهي به مقررات که طبق آيين نامه و قانون شوراها لازم الاجرا است سکوت کرده و حرف وتذکري را يادآور نمي شوند؟

در برابر تخلفات پي در پي رئيس و نايب رئيس چرا اعضاي ديگر سکوت اختيار کرده و حتي از همين 8 نفر به جز خستو و زارع ديگر اعضا لب به تذکر باز نکرده و سکوت اختيار مي کنند؟

اصلاحات در کرج به پايان رسيده؟ چگونه است وقتي که رئيس و يا نايب رئيس طبق قانون و آيين نامه شورا که خود تصويب کرده اند در هفته دو بار تشکيل جلسه دهند اين امر صورت نگرفته و به بهانه هايي واهي جلسات لغو مي شوند؟

ذکر اين نکته ضروري است که با رجوع به صورتجلسه ها در تاريخ 10 ارديبهشت جلسه اي فوق العاده تشکيل شد که در اين جلسه بررسي نامزدها صورت گيرد اگر قرار بود عضوي از شورا نامزدي را معرفي نمايد؛ چرا نبايد در همان جلسه مطرح و برنامه هاي نامزد اعلام شود؟ اتفاقي که در تمام دنيا افتاده و هنوز در کشور ما رخ نداده اين است که هنوز افراد تصميم مي گيرند نه سيستم ها.

توانايي و مهارت افراد در اين شهر به سخره گرفته شده و هر کسي در هر جايگاهي که قادر است به شهر کرج کمک کند به نوعي از گردونه حذف خواهد شد.

شورا را با سياست چه کار است؟ مگر نه اين است که بعد از انتخاب بايد کارهاي عقب مانده در شهر انجام شود و به امور شهر رسيدگي کنند. دليل اين اخلال در نظم شورا چيست؟ برخي از رفتارها تذکر آيين نامه اي دارد چرا برخي از اعضا سکوت کرده اند؟

آيا قرار است سرنوشت شوراي پنجم مانند همان فضاحت شوراي اول شهر تهران رقم زده شود؟ قرار نيست اولويت هاي شهرمان را يادآور شويم. همين باران چند شب گذشته نشان داد که شهر بدست کساني ساخته شد که تا چند سال بدهکار بانک بوده و هستند و افرادي آن را اداره کرده اند که با بارش باران شهروندانش تا کمر در آب فرو مي روند.

مديراني که در راس امور بودند حال که به اين نقطه رسيده ايم چه کسي را تربيت کرده اند که خلاق، متخصص و متعهد به شهروندان اين شهر باشند. تخصص به دست کساني پنبه شد که ترافيکش مانند قفلي محکم بر سر در شهر زده و با هيچ کليدي باز نمي شود و اگر برخي اعضاء سنگ باز کردن اين کليد را به سينه مي زنند با فرافکني و قانون گريزي ديگران در شورا مانع باز شدنش مي شوند. به روابط شخصي پايان دهيم اين شهر از سياست گذاري هاي غير رسمي آسيب ديده است.

براستي چه توليد کرده ايم؟ کلانشهر کرج در چه جايگاهي ايستاده است؟ اگر اعتقادي به کار جمعي نداريد، اگر راي اکثريت براي شما قابل احترام نيست، چرا منتظر توسعه باشيم؟ نظر در شورا چگونه پيش مي رود؟ براي سالم سازي فضاي شهر بايد قدرت اقتصادي داشته باشيم شهرمان کرج از نظر اقتصادي در چه جايگاهي است؟ شهرداري چگونه است؟ ساکت و آرام پولي در بساط نيست.

در اين شهر قدرت به دست افرادي انگشت شمار افتاده که خود تصميم يک شبه مي گيرند و اجرايش مي کنند. ديدار هاي شبانه و تصميم هاي شبانه. چيدن افرادي که تنها به دستور آنان صورت گرفته و براي شهر چاهي کنده اند که شهروندانش قرباني آن مي شوند. ثروت شهر در دستان شهرداري بلوکه شده در حالي که هنوز بر سر اداره آن دعوا و جنجال بر پا است.

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نفر از اعضای شورای شهر کرج طی تذکری که توسط مهندس خلیلی اردکانی در صحن شورا قرائت شد عنوان کردند: اعمال بی قانونی های مکرر توسط ریس شورای شهر کرج با پشتوانه چه کسانی انجام می شود؟ 

به گزارش صدای البرز امروز و در جریان جلسه رسمی شورای شهر کرج  رئیس شورای شهر اعلام کرد که از هیئت حل اختلاف برای شرکت در جلسه شورای شهر و انتخاب شهردار دعوت به عمل آورده است.

این در حالی است که برابر آیین نامه و قانون شوراها تنها فرماندار بعنوان ناظر می تواند در جلسات شورا شرکت کند 

این اقدام باعث شد تا ۸ نفر از اعضای شورای شهر در تذکر کتبی که توسط مهندس خلیلی اردکانی در صحن شورا قرائت شد به این اقدام اعتراض کنند.
 
تذکر دوباره به ریس بابت جدیدترین بدعت گذاری !
 

فرماندار کرج با اشاره به اهمیت مدیریت شهری و موضوع انتخاب شهردار کرج گفت: همه علاقه دارند که وضعیت شهردار کرج به زودی روشن شود.

سیروس شفقی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص وضعیت اخیر شورا به خصوص تعطیلی جلسات با وجود مصوبه شورا برای تشکیل حداقل دو جلسه در هفته گفت: همه اینها رصد می شود ولی از سوی دیگر باید سعی کنیم همه چیز با آرامش و به خوبی پیش برود.

شفقی در خصوص اهمیت موضوع انتخاب شهردار کرج افزود: یقیناً مدیریت شهری خیلی می‌تواند تاثیرگذار باشد و کسی در این اهمیت شکی ندارد به همین دلیل همه علاقه دارند این وضعیت به زودی روشن شود.

وی تصریح کرد: قانون را هم باید دید چون شورا سه ماه برای انتخاب فرصت دارد و تاکنون حدود 50 روز از این فرصت گذشته است.

نسترن کیوان پور

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

هر جور فکر کردم که گزارشِ جلسه پنجاه و نهم شورای شهر کرج را چه طور می توان نوشت که هم تمامِ مطالب بیان شود و هم توالیِ صحبت های اعضا به هم نخورد راهی جُز یک روایت از آنچه روز گذشته 30 اردیبهشت 97 در صحن علنی اتفاق افتاد به ذهنم نرسید. این جلسه مثلِ تمامِ جلساتِ پس از عید نوروز، پُر از حاشیه و دیالوگ هایی بود که شدتِ اختلاف ها میانِ اعضا را به صورتی نازیبا و عریان به رُخ می کشید.

نزدیک به یک ماه است که انتخاب شهردار کرج در دستورِ کار اصلی شورا قرار گرفته اما به دلایلِ مختلف هنوز پیشرفتی در روندِ بررسی برنامه ها و دستیابی به یک گزینه نهایی صورت نگرفته است. تا روز گذشته مهندس مجید سریزدی تنها گزینه شهرداری کرج بود که در جلسه پُرماجرای قبل، پس از آنکه برنامه هایش را در صحن علنی ارائه وبه پرسش های اعضا پاسخ داد با ترک جلسه از سوی محمد نبیونی؛ رئیس شورا به دلیلِ کسالت و بیماری، رو به رو شد.

بالاخره روز گذشته، صحن علنی شورا با صورت جلسه "ادامه بررسی ارائه برنامه های نامزدها و انتخاب شهردار" برگزار شد. منصور وحیدی؛ نائب رئیس مدیریت جلسه را بر عهده گرفت. اما پس از نزدیک به سه ساعت بحث و اختلافِ نظر و تکرارِ مکررات، این جلسه هم به جایی نرسید و روندِ انتخابِ شهردار ناتمام ماند.

 

نامزدهای شهرداری کرج دو نفر شدند

هرچند اسامی دیگری نیز به عنوان نامزد تصدی سمتِ شهردار از سوی منصور وحیدی مطرح شد که حواشیِ بسیاری داشت. محمدتقی ایرانی؛ فرماندار سابق کرج و مهران عسگری؛ مدیرکل حقوقی شهرداری کرج دو نفری بودند که مطرح کردنِ نامشان سببِ ایجادِ بحث های داغ میانِ عباس زارع و رحیم خستو با منصور وحیدی شد. عباس زارع این نوع اعلام اسامیِ نامزدها را صحیح ندانست و گفت که باید هر پیشنهادی به رای گذاشته شود و پس از تصویب، اجرا شود.

اما منصور وحیدی مخالفت کرد و گفت: «من عضوِ شورا هستم و حق دارم که نامزد مورد نظرم را معرفی کنم و قانون هم این اجازه را داده است. شما نباید رای بدهید که من کسی را معرفی کنم!»

زارع در پاسخ گفت: «نمی شود که جلسه را همین طوری اداره کنیم! باید قانون را اجرا کنیم. نمی شود که هر لحظه هر عضوی دلش خواست یک نفر را معرفی کند! با سرنوشتِ مردم بازی نکنید! همین لحظه آقای عسگری به من پیامک دادند و گفتند که به هیچ وجه نامزدِ شهرداری نیستند!»

 

برخوردهای تند سبب تشنج رئیس شورا شد!

بازگردیم به ابتدای جلسه. منصور وحیدی که اداره جلسه را بر عهده داشت بعد از خواندنِ نامه رئیس شورا از برخوردهای تند از سوی برخی حاضران در جلسه گفت که سببِ تشنج محمد نبیونی شد. او پس از آن گفت که سرپرست شهرداری کرج به ارائه گزارش از عملکرد شهرداری بپردازد که با مخالفتِ اعضا مواجه شد چرا که دستور اول مربوط به انتخاب شهردار بود. همین موضوع سبب شد احمدی نژاد جلسه را ترک کند.

 

اما مخالفت های اعضا با یکدیگر بر سرِ چه بود؟

اختلافِ نظرِ اعضای شورای شهر کرج با یک دیگر بر سرِ دو موضوع بود. یکی دستور جلسه و نحوه اداره جلسه که هشت عضو اعتراض داشتند که نائب رئیس به آن اعتنایی ندارد در صورتی که پیشنهاد ارائه برنامه و پرسش و پاسخ و سپس رای گیری برای انتخابِ سریزدی با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود.

 موضوعِ دوم که بسیار موردِ مناقشه بود عبارتِ "شهردارِ واجد شرایط" و قضیه استعلام بود که از منظرِ حقوقی اختلافِ نظرهای بسیار را در پی داشته و دارد. موضوع از این قرار است که طبقِ قانون، شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخابِ "شهردارِ واجد شرایط" اقدام کند.

در همین راستا یکی از پرسش ها از مجید سریزدی در خصوصِ شایعاتی بود که از پرونده قضایی او در فضای مجازی مطرح می شود. همین موضوع نیز سبب شد با اینکه در جلسه پیشین، عباس زارع از او در همین خصوص سوال پرسید، سارا دشتگرد باز هم این موضوع را در صحن به شکلی دیگر مطرح کند.

 

سریزدی:

من هیچ گونه محکومیت قطعی کیفری ندارم

دشتگرد خطاب به سریزدی گفت: «شاید گفتنِ برخی مسائل در صحن علنی درست نباشد و از شما می خواهم در یک جلسه غیر علنی سوالاتم را از شما بپرسم. اما از آنجا که مطرح کردن این سوال در صحن علنی برای من بار حقوقی دارد، اجازه کتبی از شما می خواهم. اگر نه من مجبور هستم دوباره جلسه را ترک کنم چون این موضوع بسیار مهم است.»

دشتگرد در جلسه پیش هنگامِ رای گیری اعضا برای تصویب صورت جلسه ارائه برنامه های سریزدی جلسه را ترک کرده بود.

سریزدی در پاسخ گفت: «هر سوالی که می‌خواهید همین‌جا به‌صورتِ علنی بپرسید و من موظف به پاسخ‌گویی به هر شکل حتی با پخشِ یک فایلِ صوتی هستم و شما می‌توانید پس از ارائه‌ی پاسخِ من نیز به‌طور قانونی موضوع را پیگیری کنید.»

همین پاسخ سببِ برآشفته شدن دشتگرد شد که به سریزدی بگوید: «شما برای رسیدن به مقاصدتان به هر کاری دست می زنید و متاسفم برای شورا که فردی را به عنوان نامزد شهرداری معرفی کرده اند که هنوز نیامده برای ما خط و نشان می کشد و تهدید می کند! اگر شما فایلِ صوتی را پخش کنید من هم حکم شما را می‌خوانم!»

اما سریزدی ادامه داد: «اگر شما سوالی می پرسید و من پاسخ می دهم دلیل بر تهدید یا فرافکنی نیست! جناب زارع به نکته خوبی اشاره کردند و آن این است که شفاف سازی هدف اصلی ماست. اگر در جلسه قبل حضور داشتید ایشان همین سوال را پرسیدند و من به دلیل اعتقادم به شفاف سازی به طور کامل پاسخ دادم اما درست نیست که شما هرگونه پاسخی را حمل بر تهدید بدانید.»

فرج الله ایلیات که تا پیش از این سخن نگفته بود، با اذعان بر توانایی و سوابق بالای مدیریتی سریزدی گفت: «من به شخصه نامزدی معرفی نخواهم کرد چرا که به توانایی آقای سریزدی اعتقاد دارم که می تواند در وضع موجود به پیشرفت کرج کمک کند. اما مشکل اینجاست که طی مشورت با برخی حقوقدان ها راجع به پرونده شما برخی حرف شما را تایید کردند و برخی نه. بنا براین این دغدغه برای اعضای شورا مطرح است که با استعلام از نداشتن محکومیت شما مطمئن شویم تا با قوت قلب بتوانیم شهردار کرج را انتخاب کنیم.»

مهندس مجید سریزدی  با اشاره به پرونده مطرح شده در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج از سوی برخی اعضای شورا گفت: من در زمانِ تصدی سِمت شهردار کرج که کمتر از دو سال به طول انجامید، 178 پروژه عمرانی را به ثمر رساندم که هر کدام در جای خود قابل طرح و دفاع است. اما پرونده ام مربوط به پروژه باشگاه میلاد با موضوعِ "تبانی در معاملات دولتی" بود که در کیفرخواست آن قید شده که شهردار و همکاران پیش از برگزاری مناقصه با پیمانکارِ مورد نظر قرارداد بستند و سپس مناقصه صوری برگزار شد.

او ادامه داد: مهرماه سال 1380 من شهردار کرج شدم در حالی که پروژه باشگاه میلاد از شهریور 1379 قرارداد اجرایی داشته است و شش قرارداد هم پیش از تصدی این سمت از سوی من در شهرداری کرج داشته است که تمامِ اسناد و مدارک هم به مراجع ذیربط ارائه شد که اگر صوری بودن مناقصه مبنای تبانی است، رفع اتهام شود.

سریزدی در پایانِ سخنان خود گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده، صراحتا و کاملا شفاف اعلام می کنم که بنده هیچ محکومیت قطعی کیفری که منجر به محرومیت اجتماعی شود ندارم.

 

مهدوی در دفاع از نامزد مورد نظر خود:

من پرونده سریزدی را مو به مو بررسی کرده ام

غدیر مهدوی هم به عنوان یکی از هشت عضوِ معرفی کننده سریزدی از او حمایت کرد و گفت: «من به عنوان یک معلم اقتصاد و توسعه و کسی که 20 سال درس اقتصاد و توسعه خوانده است و درد توسعه نیافتگی شهر کرج را درک کرده است باید بگویم که پس از بررسی های بسیار  و جلسات متعدد با آقای سریزدی او را فردی اصلح برای سمتِ شهردار کرج می دانم.»

مهدوی با اشاره به پرسش های سارا دشتگرد گفت: «من هم مثل ایشان حساسیت بالایی داشته و دارم و پرونده آقای سریزدی را مو به مو مطالعه کرده ام و اگر از او حمایت می کنم به این دلیل است که می دانم او برای کرج مفید خواهد بود. در عین حال باید بگویم هیچ نوع رانت خواهی و سهم خواهی در ذات بنده نیست و در دوره فعالیت آقای نصیری هم این موضوع را اثبات کرده ام.»

 

نائب رئیس شورا رای گیری نمی کرد!

اگر فکر می کنید که پس از این پرسش و پاسخ ها بالاخره رای گیری برای مجید سریزدی انجام شد سخت در اشتباهید! اختلافِ نظرها تمامی نداشت. نائب رئیس از رای گیری سر باز می زد و همین موضوع سببِ بحث های لفظی شد.

زارع برای سومین بار توضیح داد که پیشنهاد ارائه برنامه، پرسش و پاسخ توسط اعضا در جلسه گذشته تصویب شد و درست زمان رای گیری رئیس شورا ختم جلسه را اعلام کرد و این کار را غیر قانونی دانست چرا که طبق مصوبه بنا بود جلسه تا پایان رای گیری استمرار یابد.

اما وحیدی زیرِ بار نرفت. او گفت که نبیونی  حتی یک ربع بیش از وقتِ مقرر جلسه را ادامه داد و جلسه را ترک نکرد! او ادامه داد: «این طور صحبت کردن در صلاحیت ما نیست! رئیس شورا در آن جلسه تشخیص داد که ختم جلسه را پیش از رای گیری اعلام کند. شما شرایط اداره جلسه را برای رئیس شورا سخت کردید و او به تشنج افتاد!»

خستو گفت: «آقای نبیونی باید تا پایان رای گیری در جلسه می ماند چرا که این موضوع با اکثریت آرا مصوب شده بود! اگر قرار است به همین ترتیب پیش برویم پروسه انتخاب شهردار تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. اما متاسفانه جلسات به صورت صحیح و بر اساس مصوبات اداره نمی شود. نباید اداره شورا شخصی شود.»

وحیدی واکنش نشان داد که: «اداره شورا یک امر شخصی نیست! به عناوینی که به کار می برید دقت کنید! شما خودتان بارها راجع به شان و منزلت شورا صحبت کرده اید. استاد دانشگاه هستید از الفاظی استفاده نکنید تا برخی را متهم به قانون گریزی کنید! موضوعی مهم تر از انتخاب شهردار نیست و حق قانونی اعضاست که در این مسئله ورود کنند.»

دشتگرد در تایید وحیدی گفت: «سه ماه برای انتخاب شهردار فرصت داریم و نباید عجله کنیم. به قول آقای ایلیات نمی خواهیم هر شش ماه یک شهردار انتخاب کنیم و کار مردم روی زمین بماند! مثل الان که کرج روی هوا مانده!»

اینجا بود که وحیدی از سریزدی خواست که صحن را ترک کند چرا که پرسش و پاسخ هم تمام شد! بحثِ استعلام توسط اعضا یا استعلام پس از انتخاب شهردار ادامه یافت.

 

خستو:

استعلام گرفتن وظیفه شورا نیست!

خستو تبصره هایی از قانون را قرائت کرد که محتوای آن چنین بود: «طبق آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار، شورای اسلامی شهر بر اساس برداشت خود، فردی را که با ویژگی های آن منطبق است به این سمت برمی گزیند. تطبیق شرایط بر فرد مورد نظرِ شورا، نیازمند تایید وزارت کشور است که در شهرهایی با جمعیت زیرِ 200 هزار نفر بر عهده استاندار و در شهرهایی با جمعیت بیش از 200 هزار نفر در عهده وزیر کشور است. در این قانون به وزارت کشور فرصت 10 روزه جهت تطبیق و بررسی شرایط داده می شود که به همین دلیل وزارت کشور معمولا بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر، بررسی ها و استعلام لازم را از مراجع ذیربط انجام می دهد.»

او ادامه داد: «وظیفه شورا و نهادهای مختلف مشخص است و استعلام گرفتن وظیفه ما نیست. اگر فردی توانمند است چرا ما باید وارد این مناقشات شویم؟ این پروسه تا چه زمانی باید طول بکشد. من  نه از آقای سریزدی دفاع می کنم نه علیه او حرف می زند. دغدغه ما باید برنامه های نامزدها باشد نه وارد شدن به جزئیات پرونده های آن ها! استعلام این موارد به عهده استانداری یا وزارت کشور است نه ما! با شناختی که از آقای سریزدی دارم شهردار من نخواهد بود بلکه برای این شهر مفید خواهد بود. وظیفه ما نیست وارد سیستم قضایی بشویم و استعلام بگیریم! آیا ما به عنوان عضو شورا می توانیم وارد نهادهای امنیتی شویم و پرونده های مردم را ببینیم!؟ هرکس باید وظیفه خود را طبق قانون انجام دهد و طبق قانون استعلام وظیفه ما  نیست! باید به قوانین شوراها احترام بگذاریم. به نظر می رسد برخی از بیرون شورا برای شورا تصمیم سازی می کنند!»

اکبر سلیم نژاد نیز به نائب رئیس تذکر داد و گفت: «باید به دستور جلسه دقت کنید! از دستور جلسه خارج شده ایم و پیشنهادات ابتر مانده است.»

اما وحیدی باز مخالفت کرد و گفت از دستور جلسه خارج نشده است.

 

ایلیات:

استقلال شورا را زیر سوال نبرید!

ایلیات باز هم وقت خواست و گفت: «نمی دانم چرا آقای خستو اصرار دارد که تصمیم سازانی از بیرون برای ما تصمیم می گیرند در حالی که این حرف استقلال شورا را زیر سوال می برد. همین که تا الان نتوانسته ایم شهردار را انتخاب کنیم یعنی مستقل عمل می کنیم! برنامه های آقای سریزدی دغدغه شماست اما من ایشان را می شناسم و برنامه هایشان را می دانم. دغدغه من چیزی است که در مورد آن سوال کردم. خواهش می کنم موضوعات را به خارج از شورا ربط ندهید شاید دلسوزانی باشند که همین دغدغه های ما را داشته باشند.»

اما زارع مخالفت کرد و گفت: «در دوره قبل دیدیم که عوامل بیرونی تاثیر داشتند و گفتند این باید بشود و این نباید بشود! همه شهر این موضوع را می دانند و نمی توان آن را انکار کرد!»

او خطاب به وحیدی نیز گفت: «دوباره برگشته ایم اول. ما گفتیم هر پیشنهادی مطرح شود و بعد رای گیری. اما شما این کار را نمی کنید.»

اینجا بود که وحیدی باز هم از عملکرد هشت ماهه اصغر نصیری در سمتِ شهردار کرج دفاع کرد و به زارع گفت که با سرنوشت مردم بازی کردید. این در حالی بود که زارع گفت: «من فقط در دوره عملکرد نصیری یک تذکر به او دادم. نگذارید بگویم چه کسی آقای نصیری را از این شهر فراری داد؟ حرمت مردم و لیست امید را نگه دارید! چه کسی برای گماشتن نیرو به او فشار می آورد؟»

وحیدی اعتراض کرد و گفت که زارع اجازه تهمت زدن ندارد!

جلسه از کنترل خارج شد و دشتگرد خواهانِ تشکیل یک جلسه فوق العاده شد. زارع باز هم بر این امر پافشاری کرد که باید در مسیر قانون پیش رفت. خستو تذکر داد که وظیفه رئیس اداره بی طرفانه جلسه است.

 

سلیم نژاد خطاب به وحیدی:

بگویید قدرت نائب رئیسی دستِ من است و وقت ما و خودتان را تلف نکنید!

وحیدی سپس از استعلام مجید سریزدی خبر داد که باز هم با واکنش اعضا مواجه شد. خستو گفت: «من در گفتگوی رادیویی یکی از نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی شنیدم که استعلام صورت گرفته! آیا من به عنوان عضو شورا نباید در جریانِ نامه های ورودی و خروجی قرار بگیرم؟!»

وحیدی گفت که استعلام کتبی انجام شده و جوابِ استعلام به صورت شفاهی اعلام شده است اما منتظر پاسخ کتبی برای ارائه در صحن هستیم که بعد از بازگشت نبیونی در اختیار اعضا قرار می گیرد.

دیالوگ های دو به دو میانِ وحیدی با خستو، زارع و سلیم نژاد سبب شد که سلیم نژاد بگوید: «اگر حوصله دارید مطلبی را بگویم! احساس می کنم ما کارمند هستیم و رئیسمان ما را اداره می کند! قانون گفته استعلام وظیفه وزارت کشور یا استانداری است نه شورا! اگر قرار بود شورا این کار را انجام دهد باید قانون را اصلاح می کردند! می گفتید که نمی خواهم انتخاب سریزدی را به رای بگذارم و اکنون قدرت نائب رئیسی دستِ من است و این همه وقتِ ما و خودتان را نمی گرفتید! باور کنید این راهِ اداره کردن جلسه نیست!»

وحیدی در پاسخ به سلیم نژاد گفت: «راهِ اداره جلسه هرچه شما بگویید نیست! قانون را شما تصویب می کنید؟! کسی که گفته واجد شرایط در بند قانونی شورا، تشخیص نمی داده؟! من این موضوع را به رای نمی گذارم!»

علی رغم بحث ها و مخالفت ها وحیدی از به رای گذاشتن انتخاب سریزدی برای شهرداری کرج امتناع کرد! سلیم نژاد گفت که به او گفته اند که این طوری جلسه را اداره کند و رای گیری نکند که سببِ خنده حضار شد.

مخالفت وحیدی با هشت عضو سبب شد که خستو بگوید اگر جلسه این طور اداره می شود که من هم الان می گویم هر کس با سریزی موافق است رای بدهد که هشت عضو دستِ خود را بالا بُردند و وحیدی بلافاصله جلسه را ترک کرد! پس از پادرمیانی سلیم نژاد وحیدی بعد از چند دقیقه به جلسه بازگشت و با پیشنهاد زارع بنا شد روز دوشنبه نامه ای به فرمانداری ارسال شود تا در روز چهارشنبه که رئیس شورا نیز بهبودی یافته باشد، جلسه ای با حضور فرماندار کرج تشکیل شود.

 

***

به این ترتیب و با تکرارِ مکرراتی که انگار پایانی ندارد، باز هم جلسه انتخاب شهردار بی نتیجه ماند. اختلاف نظر در جلسات شورای اسلامی شهر کرج به حدی افزایش یافته است که به نظر نمی رسد بدونِ کمک گرفتن از یک نهادِ نظارتی بتوان پایانی برای این تنش ها متصور بود و تنها دغدغه اصحاب رسانه و شهروندان این است که فرصت ها بیش از پیش از دست برود. آن هم در حالی که دو ماه از سالِ جدید گذشته است و همیشه فعالیتِ شورای شهر در شش ماه اول سال مجالی مناسب برای تصویبِ لوایح مهم و اثرگذار جهت ارتقای زندگی شهروندان است تا شش ماه دوم بتوان نتیجه مصوبات را در شهر مشاهده کرده و تاثیر آن را بر زندگی مردم لمس کرد. چرا که نبودِ ثبات مدیریت در شهرداری به دلیل عدم انتخاب شهردار، سبب می شود بسیاری از امور مربوط به توسعه شهر مانند فعالیت های عمرانی، ساخت و ساز و ... بلاتکلیف و معطل بماند و سرمایه گذاران منتظر باشند تا شهردار انتخاب شود و سپس پا به میدان بگذارند که همین تاخیر سببِ وارد شدن خسارات بسیار به آینده کرج خواهد شد.

 اما این دو ماه تنها صرفِ بحث و جدل هایی شد که سببِ ایجاد شکاف عمیق در لیست به ظاهر یکپارچه امید شد و نتیجه ای جز نا به سامانی و آشفتگی در اداره شهر در پی نداشت.

امیدواریم اعضای شورای شهر و مسئولان هرچه سریع تر به خود بیایند و راهی برای اجماعِ نظر پیدا کنند چرا که نه تنها حرمتِ شورا با رخدادهای اخیر در خطر است که امیدِ مردم نیز به نمایندگان برگزیده خود از دست خواهد رفت و چه خُسرانی فراتر از نابودی اعتماد مردم؟

 

 

 

بعد از اینکه فرماندار کرج از اعضای شورای شهر کرج خواست که وضعیت شهردار آینده این شهر را اعلام کنند، نایب رییس شورای شهر کرج در غیاب رییس شورای شهر روز یکشنبه (٣٠اردیبهشت ) را به عنوان روز انتخاب شهردار مشخص کرد.
  
 
به گزارش شهردار آنلاین، بنا به گزارش منابع رسمی، منصور وحیدی، نایب رییس شورای شهر کرج با ارسال پیامی به اعضای شورای این شهر اعلام کرد که روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه روند انتخاب شهردار تهران در جلسه علنی پیگیری خواهد شد.
 
شورای شهر کرج پس از استعفای شهردار کرج، برای انتخاب شهردار آینده تنها یک گزینه معرفی کرده بودند که به دلیل  اعلام اتمام جلسه توسط رییس شورا نیمه تمام رها شد و در جلسه بعد از آن هم به دلیل کسالت رییس شورا به این موضوع رسیدگی نشد.
 
اما به نظر می‌آید که این اعلام جلسه از سوی اعضای هیات رییسه شورای شهر کرج به دلیل کارت زردی بود که صبح امروز فرماندار کرج به رییس شورای شهر داده است.
 
پیش از خبر، برگزاری جلسه شورای شهر برای انتخاب شهردار آینده  کرج سیروس شفقی، فرماندار ویژه کرج با اشاره به مسائل و حاشیه‌های اخیر شورای شهر کرج گفته بود: «انتظار به‌حق شهروندان از منتخبین خود در شورا انتخاب شهردار در فضای آرام، بدون تنش و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات قانونی است.»
 
وی با اشاره به مسائل پیش‌آمده ازجمله انتخاب شهردار به مفادی از قانون شوراهای اسلامی با محوریت تنویر افکار عمومی اشاره کرد ادامه داد: «در تبصره ذیل ماده ۷۸ وظایف و اختیار شوراها مهلت سه‌ماهه‌ای برای انتخاب فرد جدید به‌عنوان شهردار منظور شده است.»
 
فرماندار ویژه کرج در خصوص تشکیل جلسات رسمی و قانونی شوراها و با اشاره به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها خاطرنشان کرد: «جلسات شورا به‌صورت عادی ماهی دو بار باید در محل شورا تشکیل شود همچنین چگونگی تشکیل جلسات فوق‌العاده نیز در تبصره‌ای آمده است.»
 
شفقی افزود: «تذکر مکتوب به رئیس شورای شهر کرج برای رعایت مراتب قانونی در تشکیل به‌موقع جلسات و سایر اشکالات موجود داده‌شده است.»
 
وی در بخش دیگری ادامه داد: «دعوت مدیران به جلسات رسمی و فوق‌العاده شورای شهر طبق قوانین موجود باید توسط رئیس شورا انجام شود.»
 

این روزها موضوع انتخاب شهردار به کلاف سردرگمی تبدیل شده که برای باز کردن این کلاف به هم پیچیده رقابتی سخت ایجاد شده که هر گروه مدعی است «دندان» آنها برای باز کردن این گره «تیزتر» است اما این در حالی است که برای باز شدن این کلاف نیازی به دندان نیست و کمی تدبیر لازم است، کلافی که این روزها گره کور خورده قطع یقین به جز دندان با راه‌های دیگری هم بازشدنی خواهد بود، راه‌هایی که در آن گذشت، همدلی و یکی شدن باشد، راه هایی که به دور از اقلیت و اکثریت و با سرشار از خرد جمعی و دوستی باشد. به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته محمد جواد کولیوند، استانداری البرز و فرماندار کرج موضع‌گیری‌هایی در خصوص عملکرد شورای پنجم و انتخاب شهردار داشتند و امروز عزیز اکبریان هم به جمع آنان اضافه شد و بسیار دوستانه به اعضای شورا توصیه کرد که دست از قهرمان‌بازی و منیت‌هایی که دارند بردارند و با مشورت و استفاده از مفاد قانونی، شهر را از وضعیت بغرنج خارج و به ساحل آرامش برسانند. او با تمجید از تعامل شورای ۲۱ نفره دوره چهارم از اعضای سیزده نفره خواست بازیِ اقلیت و اکثریت را کنار بگذارند و برای نجات شهر دوشا دوش هم گام بردارند. صحبت‌های اکبریان، نماینده کرج به خوبی نشان می‌داد هیچ رضایتی از وضع موجود وجود ندارد و اختلاف اعضای شورا و اقلیتی و اکثریتی کردن موضوعات و مشورت نگرفتن از نمایندگان در انتخابِ شهردار سبب ناراحتی‌هایی شده است. اکبریان این ناراحتی را اینگونه بیان کرد: «متاسفانه شرایط خوبی وجود ندارد، شورای چهارم با وجود آن که ۲۱ نفره بود اما تعاملِ بسیار خوبی داشتند ولی در دوره پنجم سیزده عضو محترم به جای پرداختن به مشکلات، مدام از واژه‌های اقلیت و اکثریت استفاده می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان زیبنده نیست و قطع یقین دودِ این اختلافات به چشم شهر و شهروندان خواهد رفت.» اکبریان که از وضع موجود گله مند است، صحبت‌های خود را با انتقاد از اعضای شورای شهر کرج اینطور ادامه داد: «این که تصور کنیم فقط ما می‌فهمیم و باقی نمی‌فهنند اصلا درست نیست، نباید نقش قهرمان‌ها را بازی کنیم، باید با همدلی و همراهی برای جبران عقب ماندگی‌ها تلاش کنیم، این که بخواهیم هر شش ماه یک شهردار را عوض کنیم جز آسیب به شهر چیز دیگری عاید نخواهد شد، در انتخاب شهردار قبل مشورت نگرفتند و فردی انتخاب شد که با وجود توانمندی تجربه کار شورایی نداشت، امیدوارم از انتخابی که قبلا داشتند درس بگیرند و با مشورت کارها را پیش ببرند. کارگران شهرداری چند ماهی می‌شود که حق و حقوق خود را نگرفته‌اند که ادامه این روند آسیب سختی به کرج خواهد زد.» ایسنا

سیروس شفقی به مسائل و حاشیه‌های اخیر شورای شهر کرج اشاره کرد و با تأکید بر اینکه همه باید به اختیارات شوراها احترام بگذارند، اظهار کرد: انتظار به‌حق شهروندان از منتخبین خود در شورا انتخاب شهردار در فضای آرام، بدون تنش و با در نظر گرفتن تمام ملاحظات قانونی است.

وی با اشاره به مسائل پیش‌آمده ازجمله انتخاب شهردار به مفادی از قانون شوراهای اسلامی با محوریت تنویر افکار عمومی اشاره کرد و گفت: در تبصره ذیل ماده ۷۸ وظایف و اختیار شوراها مهلت سه‌ماهه‌ای برای انتخاب فرد جدید به‌عنوان شهردار منظور شده است.

فرماندار ویژه کرج در خصوص تشکیل جلسات رسمی و قانونی شوراها به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها اشاره و گفت: جلسات شورا به‌صورت عادی ماهی دو بار باید در محل شورا تشکیل شود همچنین چگونگی تشکیل جلسات فوق‌العاده نیز در تبصره‌ای آمده است.

شفقی تأکید کرد: تذکر مکتوب به رئیس شورای شهر کرج برای رعایت مراتب قانونی در تشکیل به‌موقع جلسات و سایر اشکالات موجود داده‌شده است.

وی در بخش دیگری اضافه کرد: دعوت مدیران به جلسات رسمی و فوق‌العاده شورای شهر طبق قوانین موجود باید توسط رئیس شورا انجام شود.

اصغر نصیری شهردار سابق کرج بیست و ششم فروردین‌ماه پس از هفت ماه فعالیت با ارائه استعفای خود به شورا به کار خود پایان داد. پس از استعفای شهردار سابق آتش اختلافات در حالی بالا گرفت که مردم از نمایندگان خود در پارلمان شهری انتظار داشتند در فضای آرام و بدون تشنج شهردار جدید را انتخاب کنند. حال باگذشت یک ماه پروسه انتخاب شهردار جدید به بن‌بست خورده و حاشیه‌ها وارد فاز جدیدی شده است، گروه اقلیت به علامت اعتراض جلسات رسمی شورا را به بهانه‌های مختلف ازجمله بیماری به تعطیلی کشانده‌اند.

مهر